Arm Tensor

Arm Tensor (DYNATORQ) - kompleksowa rehabilitacja stawu barkowego

To urządzenie przeznaczone do kompleksowej rehabilitacji stawu barkowego z wykorzystaniem oporu elastycznego oraz zastępczej informacji zwrotnej (biofeedback). Istotną zaletą oporu użytego w urządzeniu jest możliwość regulowania obciążenia i rozpoczynanie ćwiczenia od bardzo niskich poziomów zmęczenia. Ćwiczenia z oporem elastycznym są bezpieczniejszą formą terapii i pozwalają uzyskać doskonałe efekty terapeutyczne. Zastosowane oprogramowanie umożliwia wyznaczenie aktualnego zakresu ruchu barku, kontrolę wielkości obciążeń oraz obiektywną ocenę postępów rehabilitacji. Zajęcia z wykorzystaniem aparatu ArmTensor są bardzo atrakcyjne i skuteczne. Urządzenie stosujemy m.in. w rehabilitacji po udarze, wylewie, po operacjach ortopedycznych i złamaniach, w zespołach bolesnego barku.


Zalety rehabilitacji z wykorzystaniem urządzenia Arm Tensor:

 • skuteczna zachowawcza i pooperacyjna rehabilitacja stawu barkowego
 • ćwiczenia z oporem elastycznym są bezpieczniejszą formą terapii w porównaniu z ćwiczeniami z tradycyjnym obciążeniem
 • możliwość wykorzystania we wczesnej rehabilitacji
 • trening koordynacji nerwowo-mięśniowej i propriocepcji
 • reedukacja wzorca ruchu z wykorzystaniem zastępczej informacji zwrotnej (biofeedback)
 • odwodzenie, przywodzenie, zginanie i prostowanie w fizjologicznym zakresie ruchu
 • rotacja wewnętrzna i zewnętrzna w całym zakresie kątowym odwodzenia
 • możliwość wykonywania ćwiczeń w zamkniętym lub otwartym łańcuchu kinematycznym
 • precyzyjne wyznaczenie końcowych zakresów ruchu
 • brak momentu bezwładności w trakcie wykonywanych ćwiczeń
 • możliwość wykonywania ćwiczeń w pozycji siedzącej lub stojącej
 • obiektywna ocena postępów rehabilitacji, archiwizacja wyników testów i ćwiczeń
 • możliwość oceny parametrów siły dynamicznej mięśni stawu barkowego
 • wykonywanie pomiarów i testów (zakresy ruchu barku, pomiary siły, mocy)

Zabieg dostępny na zlecenie lekarza w : Stanisławie (w ramach gimnastyki indywidualnej)

 

Czas trwania: do 30 min

Cena: 12 zł