Leg Tensor

Leg Tensor - rehabilitacja kończyn dolnych w zamkniętym łańcuchu kinematycznym

To urządzenie przeznaczone do kompleksowej rehabilitacji kończyn dolnych z wykorzystaniem oporu elastycznego oraz zastępczej informacji zwrotnej (biofeedback). Istotną zaletą oporu użytego w urządzeniu jest możliwość regulowania obciążenia i rozpoczynanie ćwiczenia od bardzo niskich poziomów zmęczenia. Ćwiczenia z oporem elastycznym są bezpieczniejszą formą terapii i pozwalają uzyskać doskonałe efekty terapeutyczne. Zastosowane oprogramowanie umożliwia wyznaczenie aktualnego zakresu ruchu, kontrolę wielkości obciążeń oraz obiektywną ocenę postępów rehabilitacji. Zajęcia z wykorzystaniem aparatu LegTensor są bardzo atrakcyjne i skuteczne. Urządzenie stosujemy m.in. w rehabilitacji po udarze, wylewie, po operacjach ortopedycznych i złamaniach, odnowie biologicznej i aktywizacji osób starszych.


Zalety rehabilitacji z wykorzystaniem urządzenia Leg Tensor:

  • ćwiczenia z oporem elastycznym są bezpieczniejszą formą terapii w porównaniu z ćwiczeniami z tradycyjnym obciążeniem
  • możliwość wykonywania ćwiczeń w odciążeniu, w zamkniętym łańcuchu kinematycznym
  • możliwość wykorzystania we wczesnej rehabilitacji (ćw. w odciążeniu)
  • ćwiczenia koncentryczne i ekscentryczne
  • ćwiczenia propriorecepcji i koordynacji nerwowo-mięśniowej
  • reedukacja wzorca ruchu z wykorzystaniem zastępczej informacji zwrotnej (biofeedback)
  • możliwość wykonywania ćwiczeń plyometrycznych
  • obiektywna ocena postępów rehabilitacji, archiwizacja wyników testów i ćwiczeń
  • wykonywanie pomiarów i testów (zakresy ruchu, pomiary siły, mocy)

 Zabieg dostępny na zlecenie lekarza w: Jubilacie (w ramach gimnastyki indywidualnej)

 

Czas trwania: do 30 min

Cena: 12 zł