Mini Tensor

Mini Tensor - Kompleksowa rehabilitacja kończyny dolnej i górnej

To urządzenie przeznaczone do rehabilitacji kończyn górnych i dolnych z wykorzystaniem oporu elastycznego. Istotną zaletą oporu użytego w urządzeniu jest możliwość regulowania obciążenia i rozpoczynanie ćwiczenia od bardzo niskich poziomów zmęczenia. Ćwiczenia z oporem elastycznym są bezpieczniejszą formą terapii i pozwalają uzyskać doskonałe efekty terapeutyczne. Urządzenie umożliwia wykonywanie ćwiczeń w pozycji leżącej, siedzącej lub stojącej, istnieje możliwość przymocowania urządzenia bezpośrednio do łóżka lub stołu rehabilitacyjnego.


Zalety rehabilitacji z wykorzystaniem urządzenia Mini Tensor:

  • ćwiczenia z oporem elastycznym są bezpieczniejszą formą terapii w porównaniu z ćwiczeniami z tradycyjnym obciążeniem
  • możliwość wykonywania ćwiczeń kończyny górnej i dolnej: zgięcia, wyprostu oraz odwodzenia i przywodzenia
  • wykonywanie ćwiczeń izotonicznych: koncentrycznych, ekscentrycznych, izometrycznych lub samowspomangnych
  • możliwość wykonywania ćwiczeń jedną lub dwoma kończynami w zamkniętym łańcuchu kinematycznym
  • wizualizacja zakresu ruchu – czytelna skala wskazująca pozycję podstawy,
  • skala określająca pokonywany opór w kilogramach (z dokładnością do 1 kg)
  • poprawa stabilizacji stawów poprzez reedukację proprioreceptywną
  • zwiększanie zakresu ruchomości poprzez aktywne ruchy zgięcia, wyprostu
  • zwiększenie siły i wytrzymałości mięśniowej
  • poprawa koordynacji mięśniowo-nerwowej

 Zabieg dostępny na zlecenie lekarza w: Adamie, Stanisławie oraz w: Karolu (w ramach gimnastyki indywidualnej)

 

Czas trwania: do 30 min

Cena: 12 zł