Platforma dynamograficzna gamma

Platforma dynamograficzna gamma

To nowoczesne urządzenie służące do oceny i treningu równowagi, chodu i czynności dynamicznych, oceny stabilności układu mięśniowo – więzadłowego, treningu koordynacji nerwowo – mięśniowej oraz dystrybucji obciążenia. Umożliwia przeprowadzenie oceny oraz prowadzenia usprawniania pacjentów w przypadku różnorodnych dysfunkcji układu ruchu o podłożu urazowym i zwyrodnieniowym, wykorzystywana jest w rehabilitacji neurologicznej. Oprogramowanie platformy pozwala na przeprowadzenie optymalnego treningu równowagi i kontroli sensomotorycznej. Uatrakcyjnienie ćwiczeń w postaci gier multimedialnych, oprócz sfery ruchowej doskonale rozwija koordynację wzrokowo – ruchowo – słuchową, spostrzegawczość , skupianie uwagi. Bezpieczna konstrukcja zapewnia komfort podczas ćwiczeń.
 

Zalety rehabilitacji z wykorzystaniem platformy Gamma:

  • ukierunkowanie działań terapeutycznych na przywrócenia zaburzonych funkcji układu nerwowo – mięśniowego
  • stymulowanie naturalnej równowagi
  • wykorzystanie biofeedback’u (biologicznego sprzężenia zwrotnego) do treningu: prawidłowego dociążania stóp, prawidłowego przenoszenia ciężaru ciała, stabilizacji miednicy, uaktywniania słabszej połowy ciała
  • uatrakcyjnienie ćwiczeń w postaci zabawy
  • łatwa ocena możliwości szybkościowo-siłowych ćwiczącego
  • sprzężenie z programem komputerowym pozwalające na dobrą diagnostykę, odpowiedni dobór ćwiczeń i skutecznie postępowanie rehabilitacyjne

 Zabieg dostępny na zlecenie lekarza w: Adamie (w ramach gimnastyki indywidualnej)

 

Czas trwania: do 30 min

Cena: 12 zł