UZDROWISKO LĄDEK-DŁUGOPOLE

Baza zabiegowa

 • normalna czcionka
 • większa czcionka
 • barwa dla niewidomych

LECZENIE UZDROWISKOWE

Leczenie uzdrowiskowe ma odmienny charakter i odgrywa inną rolę niż leczenie farmakologiczne czy wysokospecjalistyczne procedury zabiegowe. Jest to leczenie bodźcowe, które pod wpływem umiejętnie prowadzonych terapii z wykorzystaniem surowców naturalnych oraz ćwiczeń leczniczych i fizykoterapii mobilizuje system obronny i adaptacyjny organizmu, zmuszając go tym samym do samoleczenia – kuracje takie dostępne są w większości polskich szpitali i sanatoriów uzdrowiskowych.

Innowacyjne terapie

Tymczasem w Uzdrowisku Lądek-Długopole S.A., obok wyjątkowej gamy zabiegów balneologicznych i fizykalnych, dla pacjentów udostępniono innowacyjne terapie umożliwiające szybką i skuteczną rehabilitację z wykorzystaniem najnowszych technologii i metod usprawniania, jak biologiczna informacja zwrotna (biofeedback), opór elastyczny, głęboka oscylacja czy elektrostymulacja mięśni gładkich, co stawia naszą Spółkę wśród liderów na rynku usług uzdrowiskowych i rehabilitacyjnych.

Innowacyjne terapie Innowacyjne terapie

NOWOCZESNE URZĄDZENIA

Zakup innowacyjnych urządzeń do fizykoterapii i gimnastyki leczniczej umożliwił wykonywanie w Lądku i Długopolu zabiegów dotychczas nie stosowanych w lecznictwie uzdrowiskowym na szeroką skalę, a wykorzystywanych w terapii zmian zwyrodnieniowych, urazów, schorzeń neurologicznych, leczeniu ran i obrzęków oraz w nowoczesnym – szybkim i skutecznym – zwalczaniu dolegliwości ze strony narządu ruchu czy układu krążenia.

Nowatorskie terapie

Zabiegi na platformach dynamograficznych, zabiegi z wykorzystaniem biofeedback’u i Hand-, Arm- i Leg-Tutorów, trening z oporem elastycznym przy pomocy Mini-, Arm- i Leg-Tensorów, trening ciągłego ruchu biernego z wykorzystaniem systemu szyn Fisiotek, terapia w podwieszeniu i odciążeniu Levitas, pionizacja dynamiczna, terapia logopedyczna wspomagana informatycznie, terapia zajęciowa oparta na stymulacji sensorycznej, drenaże limfatyczne z głęboką oscylacją Deep Oscyllation, elektrostymulacja naczyniowa Bodyflow czy pole magnetyczne wysokiej indukcji  Magcell – to tylko przykłady stosowanych w naszych uzdrowiskach nowoczesnych terapii.

Nowatorskie terapie Nowatorskie terapie

NAJWIĘKSZE UZDROWISKO KĄPIELOWE

Lądek Zdrój – to jedyne uzdrowisko w Polsce wykorzystujące w procesie leczenia termalne wody radoczynne siarczkowo – fluorkowe!
Lądek-Zdrój to największe uzdrowisko kąpielowe – udostępniamy trzy baseny termalne, ponad sto stanowisk do hydroterapii i dwadzieścia pięć zabytkowych marmurowych wanien do kąpieli leczniczych.

Hydroterapia

Wszystkie zabiegi hydroterapeutyczne w Lądku-Zdroju, kąpiele w wannach i basenach wykonywane są z wykorzystaniem tutejszej wody termalnej! Źródła lądeckie są bardzo wydajne – trzy baseny termalne codziennie są  napełniane wodami leczniczymi, a dzięki lokalizacji bezpośrednio na źródłach lub połączeniu obiektów systemem rurociągów z naturalnych zabiegów kąpielowych pacjenci korzystają w Zdroju Wojciech, Jerzym, Adamie, Stanisławie i Jubilacie. W Lądku kąpieli można zażywać w bardzo nowoczesnych wannach z systemem dysz do hydromasażu czy koloroterapii, można też „delektować” się kąpielami perełkowymi w przepięknych historycznych marmurowych wannach Zdroju Wojciech.

Hydroterapia Hydroterapia

Leczenie osteoporozy

Dolnośląskie Centrum Diagnostyki i Terapii Osteoporozy w Lądku-Zdroju, oferuje nowoczesne, kompleksowe i profesjonalne diagnozowanie oraz leczenie osteoporozy, a osoby ze znacznie ograniczoną sprawnością mają możliwość powracania do zdrowia w jednym z najlepiej przygotowanych do kompleksowej rehabilitacji lądeckim szpitalu „Stanisław”.

Oficjalne kierunki lecznicze

 

Uzdrowisko Lądek-Zdrój

 • choroby ortopedyczno – urazowe
 • choroby reumatologiczne
 • osteoporoza
 • choroby układu nerwowego
 • choroby skóry
 • choroby naczyń obwodowych
 • choroby kobiece
   

Uzdrowisko Długopole-Zdrój

 • choroby układu trawienia (w tym choroby wątroby)
 • choroby ortopedyczno – urazowe
 • choroby reumatologiczne
 • choroby naczyń obwodowych
 • cukrzyca
 • choroby krwi i układu krwiotwórczego

   

 

Przeciwwskazania do zabiegów

W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo uprzejmie informujemy, że przeciwwskazaniem do korzystania z zabiegów są w szczególności:
- czynne choroby nowotworowe
- ostre i aktywne choroby zakaźne
- przebyte zapalenia naczyń, zatory w wywiadzie
- niewyrównane choroby układu krążenia i układu oddechowego
- ciąża.

W przypadku wątpliwości wskazana jest konsultacja lekarska - informacja w punkcie sprzedaży zabiegów.

Informujemy, że zakup zabiegów niepodlegających ordynacji lekarskiej jest równoznaczny ze złożeniem oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez „Uzdrowisko Lądek –Długopole” S.A. a ponadto, jednoznaczny jest z oświadczeniem o zapoznaniu się z regulaminem  zabiegowym i akceptacją jego warunków.
Regulamin zabiegowy dostępny jest w punkcie sprzedaży oraz na stronie: www.uzdrowisko-ladek.pl

Uprzejmie informujemy, że przy korzystaniu z seansów termalnych w basenie „Zdrój Wojciech”
wymagane są: strój kąpielowy, czepek pływacki, klapki, ręcznik.
Wejście na basen termalny dla dzieci od lat 6.
Informujemy, że 5-minutowe spóźnienie na zabieg spowoduje jego utratę, a zwrot opłaty możliwy będzie wyłącznie po okazaniu zaświadczenia lekarskiego o przeciwwskazaniach do pobrania danego zabiegu.