Lądek-Zdroj

  • normalna czcionka
  • większa czcionka
  • barwa dla niewidomych

Serdecznie witamy w Uzdrowisku Lądek-Zdrój

INFORMACJA I REJESTRACJA

dla pacjentów

do Szpitala Rehabilitacyjnego "Stanisław"

oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej i neurologicznej

tel. 74 811 54 84

(poniedziałek-piątek godz. 8:00-10:00)

 

INFORMACJA

dla pacjentów NFZ (skierowania sanatoryjne i szpitalne):  tel.  74 814 64 65
(poniedziałek-piątek godz. 7:00-15:00) 

 

 

Otrzymała(e)m  skierowanie na leczenie w szpitalu uzdrowiskowym

Uzdrowiskowe leczenie szpitalne trwa 21 dni, jest całkowicie bezpłatne i odbywa się
w ramach zwolnienia lekarskiego, które wystawi lekarz Uzdrowiska. W trakcie pełnego turnusu pacjent ma zagwarantowane skorzystanie z 54 zabiegów fizjoterapeutycznych oraz całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską. Osoby przebywające w szpitalu uzdrowiskowym zwolnione są z opłaty uzdrowiskowej.

Otrzymała(e)m  skierowanie na leczenie w sanatorium uzdrowiskowym

Turnus w sanatorium uzdrowiskowym trwa 21 dni, kuracjusz przyjeżdża na leczenie sanatoryjne w ramach urlopu wypoczynkowego i wnosi opłatę sanatoryjną zgodnie
z aktualnym rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Dopłata kuracjusza do zakwaterowania
i wyżywienia uzależniona jest od sezonu  oraz od standardu pokoju. Na terenie miejscowości Lądek-Zdrój pobierana jest ponadto opłata uzdrowiskowa, której wysokość określa  uchwała Rady Miejskiej. W trakcie pełnego turnusu pacjent ma zagwarantowane skorzystanie z 54 zabiegów fizjoterapeutycznych, całodobową opiekę  pielęgniarską oraz pomoc lekarza w razie nagłego zachorowania.

Otrzymała(e)m  skierowanie na rehabilitację w szpitalu uzdrowiskowym

Uzdrowiskowa rehabilitacja w szpitalu uzdrowiskowym trwa 28 dni, jest całkowicie bezpłatna i odbywa się w ramach zwolnienia lekarskiego, które wystawi lekarz Uzdrowiska. Zazwyczaj jest kontynuacją leczenia szpitalnego. W trakcie pełnego turnusu pacjent ma zagwarantowane skorzystanie z 96 zabiegów fizjoterapeutycznych oraz całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską. Osoby przebywające w szpitalu uzdrowiskowym zwolnione są z opłaty uzdrowiskowej.

Otrzymała(e)m  skierowanie na uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne

Osoba chcąca skorzystać z tej formy leczenia może wysyłając skierowanie do NFZ wskazać gdzie i kiedy chce się leczyć - jedynym warunkiem jest to, aby uzdrowisko było dostosowane do leczenia danego schorzenia oraz aby miało podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Spółka „Uzdrowisko Lądek – Długopole” ma podpisaną umowę na tę formę leczenia wyłącznie w Lądku-Zdroju oraz wyłącznie z Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ.

Uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne trwa od 6 do 18 dni zabiegowych (zależnie od decyzji NFZ). W ramach leczenia uzdrowiskowego ambulatoryjnego oddział NFZ pokrywa koszty badań lekarskich i trzech zabiegów dziennie. Pacjent we własnym zakresie pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia. Leczenie odbywa się w ramach urlopu wypoczynkowego.

Aby skorzystać z takiej formy leczenia, należy:

‒  poprosić swojego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub specjalistę o wystawienie skierowania na leczenie uzdrowiskowe ambulatoryjne

‒   potwierdzić skierowanie w Wojewódzkim Oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia

‒   potwierdzić telefonicznie otrzymanie skierowania do Uzdrowiska Lądek- Zdrój

    i zarejestrować się na wizytę do lekarzatel. 74 811 54 74

 

Kuracjuszom ze skierowaniem na leczenie w trybie ambulatoryjnym

oferujemy zakwaterowanie i wyżywienie w naszych obiektach:

rezerwacja pobytu: 
tel.: 74 814 64 37
tel.: 74 811 54 74