Długopole-Zdrój

  • normalna czcionka
  • większa czcionka
  • barwa dla niewidomych

Serdecznie witamy w Uzdrowisku Długopole-Zdrój

Informacja dla pacjentów NFZ:  tel.  74 813 90 51
(poniedziałek-piątek godz.8:00-16:00)
 

 

Uzdrowiskowe leczenie szpitalne trwa 21 dni, jest całkowicie bezpłatne i odbywa się w ramach zwolnienia lekarskiego, które wystawi lekarz Uzdrowiska. W trakcie pełnego turnusu pacjent ma zagwarantowane skorzystanie z 54 zabiegów fizjoterapeutycznych oraz całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską. Osoby przebywające w szpitalu uzdrowiskowym zwolnione są
z opłaty uzdrowiskowej. 

Otrzymała(e)m  skierowanie na leczenie w sanatorium uzdrowiskowym 

Turnus w sanatorium uzdrowiskowym trwa 21 dni, kuracjusz przyjeżdża na leczenie sanatoryjne
w ramach urlopu wypoczynkowego i wnosi opłatę sanatoryjną zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Dopłata kuracjusza do zakwaterowania i wyżywienia uzależniona jest od sezonu oraz od standardu pokoju. Na terenie miejscowości Długopole-Zdrój pobierana jest ponadto opłata uzdrowiskowa, która zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej. W trakcie pełnego turnusu pacjent ma zagwarantowane skorzystanie z 54 zabiegów fizjoterapeutycznych, całodobową opiekę  pielęgniarską oraz pomoc lekarza w razie nagłego zachorowania. 

Otrzymała(e)m  skierowanie na uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne 

Osoba chcąca skorzystać z tej formy leczenia może wysyłając skierowanie do NFZ wskazać gdzie
i kiedy chce się leczyć - jedynym warunkiem jest to, aby uzdrowisko było dostosowane do leczenia danego schorzenia oraz aby miało podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne trwa od 6 do 18 dni zabiegowych (zależnie od decyzji NFZ). W ramach leczenia uzdrowiskowego ambulatoryjnego oddział NFZ pokrywa koszty badań lekarskich i trzech zabiegów dziennie. Pacjent we własnym zakresie pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia. Leczenie odbywa się w ramach urlopu wypoczynkowego.

Aby skorzystać z takiej formy leczenia, należy:

‒  poprosić swojego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub specjalistę o wystawienie skierowania na leczenie uzdrowiskowe ambulatoryjne

‒   potwierdzić skierowanie w Wojewódzkim Oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia

‒   potwierdzić telefonicznie otrzymanie skierowania do Uzdrowiska Lądek- Zdrój

     i zarejestrować się na wizytę do lekarzatel. 74 813 90 91

 

Kuracjuszom ze skierowaniem na leczenie w trybie ambulatoryjnym oferujemy zakwaterowanie i wyżywienie w naszych obiektach: 

rezerwacja pobytu
w Długopolu-Zdroju  tel. 74 813 90 51