Dolnośląskie Centrum Osteoporozy

 • normalna czcionka
 • większa czcionka
 • barwa dla niewidomych

Dolnośląskie Centrum Osteoporozy

zaprasza na badania densytometryczne, konsultacje lekarskie i specjalistyczną rehabilitację

Informacja i rejestracja:

ul. Wolności 2, ZPL “Adam”, piętro I

57-540 Lądek-Zdrój

Badania Densynometryczne

„ZŁOTY STANDARD” w diagnostyce osteoporozy! Podstawę do rozpoznania osteoporozy stanowi ocena gęstości mineralnej kości wykonana w dwóch lokalizacjach: w obrębie szyjki kości udowej oraz kręgosłupa w części lędźwiowej (L1-L4) połączone z oceną czynników ryzyka złamań.

 

Badania Densynometryczne

Jak przygotować się do badania?

Badanie densytometryczne gęstości kości nie wymaga specjalnego przygotowania. Na dobę przed badaniem nie należy zażywać suplementów wapnia i preparatów wielowitaminowych  (inne leki powinno się przyjąć normalnie) – mogą one bowiem zafałszować wynik densytometrii. Aby uniknąć zakłóceń, nie należy mieć na sobie żadnych metalowych przedmiotów (np. metalowych zamków, guzików, biżuterii).

 

 

Jak przygotować się do badania?

Jak przebiega badanie?

Densytometria jest badaniem bezpiecznym (nieszkodliwym) i bezbolesnym. Wykonuje się ją za pomocą specjalnego aparatu rentgenowskiego emitującego bardzo małą ilość promieniowania.

 

 

Jak przebiega badanie?

Czynniki ryzyka zachorowania na Osteoporozę

 

 • niska masa ciała
 • występowanie złamań w przeszłości
 • występowanie osteoporozy w rodzinie
 • stosowanie leków, które powodują obniżenie gęstości kośćca
 • mała zawartość wapnia i/lub witaminy D w codziennej diecie
 • niski poziom estrogenów
 • mała aktywność fizyczna
 • osoby rasy białej oraz mieszkańcy Azji Południowej

Czynniki ryzyka zachorowania na Osteoporozę

Przeciwskazania do badania

 

 • Bezwzględnym przeciwwskazaniem do densytometrii jest ciąża.
 • Badania nie powinno się wykonywać w ciągu dwóch dni po podaniu środka kontrastowego (np. po tomografii komputerowej z kontrastem).
 • Duże zmiany zwyrodnieniowe, złamania lub materiał obcy (np. proteza biodra) w miejscu badania uniemożliwiają interpretację wyniku, dlatego wybiera się wówczas inną lokalizację.

Przeciwskazania do badania

Wynik badania

Wynik badania wyrażony jest za pomocą wskaźników porównujących gęstość kości osoby badanej z gęstością kości młodych zdrowych osób (T-score) i rówieśników (Z-score). Na opisie znajdą Państwo również dziesięcioletnie ryzyko złamania (wg kalkulatora złamań FRAX).

Wynik dostępny jest do 7 dni od wykonania badania – można odebrać wynik osobiście w Centrum lub otrzymać korespondencyjnie na wskazany adres.

 

Wynik badania

Wskazania ogólne do wykonywania densynometrii

Wskazania szczegółowe do wykonania densynometrii

Rozpoznano u mnie OSTEOPOROZĘ co dalej ?

Osteoporoza może być leczona wyłącznie pod kontrolą lekarza. Samodzielne stosowanie diet czy też leków bez recepty nie jest wystarczające. Najważniejszym elementem walki z osteoporozą jest jej wczesne rozpoznanie i interwencja w przypadku wysokiego ryzyka wystąpienia złamań. Leczenie choroby jest tym skuteczniejsze, im wcześniej zostanie wdrożone. Terapia trwa kilka lat i wymaga współpracy pacjenta z lekarzem. Właściwie dobrane leczenie umożliwia nie tylko zatrzymanie postępu choroby, ale także odbudowę utraconej tkanki kostnej. Kość wzmacnia się, ewentualne dotychczasowe bóle ustępują, a ryzyko złamań maleje.