Dane informacyjne

 

Dane informacyjne

Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A.

57–540 Lądek–Zdrój

ul. Wolności 4

NIP 881-000-22-59

REGON 000288283

KRS 0000067163 Sąd Rejonowy Wrocław - Fabryczna

IX Wydz. Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy Spółki

wpłacony w całości: 34 494 430 zł