Majątek Spółki

  • normalna czcionka
  • większa czcionka
  • barwa dla niewidomych

Majątek Spółki

“Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A.” posiada następujące nieruchomości:

Nr działki

Nr księgi wieczystej

Nazwa obiektu i adres

Powierzchnia działki

Stan prawny gruntu

121/2

SW1K/00046708/6

Szpital Uzdrowiskowy “JUBILAT”
ul. Wolności 4a, Lądek-Zdrój

9561 m²

własność

108/2

SW1K/00029520/9

Budynek Dyrekcji
ul. Wolności 4, Lądek-Zdrój

2967 m²

użytkowanie wieczyste

107

SW1K/00091308/2

Ujecie wód mineralnych „Chrobry” wraz z obudową, tereny zielone

2667m²

własność

108/7

SW1K/00029520/9

ZPL “WOJCIECH”
pl. Mariański 13-14, Lądek-Zdrój

31786 m²

użytkowanie wieczyste

Zakład Borowinowy “WOJCIECH”

Kotłownia “WOJCIECH”

Warsztaty

Wiata magazynowa

108/3

SW1K/00029520/9

Niezabudowana
pl. Mariański, Lądek-Zdrój

2027 m²

użytkowanie wieczyste

108/5

SW1K/00029520/9

Niezabudowana
pl. Mariański, Lądek-Zdrój

1868 m²

użytkowanie wieczyste

108/6

SW1K/00029520/9

Drewniany kiosk handlowy
ul. Wolności, Lądek-Zdrój

120 m²

użytkowanie wieczyste

105/1

SW1K/00025453/0

Szpital Uzdrowiskowy “URSZULA”
ul. Wolności 2c, Lądek-Zdrój

1513 m²

użytkowanie wieczyste

105/3

SW1K/00025453/0

Szpital Uzdrowiskowy “JÓZEF”
ul. Wolności 2b, Lądek-Zdrój

1429 m²

użytkowanie wieczyste

105/4

SW1K/00025453/0

Szpital Uzdrowiskowy “ADAM”
ul. Wolności 2, Lądek-Zdrój

13521 m²

użytkowanie wieczyste

Szpital Uzdrowiskowy “STANISŁAW”
ul. Wolności 2a, Lądek-Zdrój

363

SW1K/00029523/0

ZPL “STARY JERZY”
ul. Ostrowicza 2, Lądek-Zdrój

5262 m²

własność

ZPL “NOWY JERZY”
ul. Ostrowicza 1, Lądek-Zdrój

Kotłownia “JERZY”
ul. Ostrowicza 1, Lądek-Zdrój

410

SW1K/00025454/7

Szpital Uzdrowiskowy “JAN”
ul. Paderewskiego 7, Lądek-Zdrój

2560 m²

użytkowanie wieczyste

324/2

SW1K/00066533/4

Budynek źródełka “DĄBRÓWKA”
ul. Lipowa, Długopole-Zdrój

22 m²

użytkowanie wieczyste

113

SW1K/00066532/7

Budynek źródełka “ZDZISŁAW”
ul. Wolności, Lądek-Zdrój

3556 m²

użytkowanie wieczyste

118/1

SW1K/00041956/4

Niezabudowana
ul. Wolności, Lądek-Zdrój

294 m²

użytkowanie wieczyste

122/1

SW1K/00041956/4

Niezabudowana
ul. Wolności, Lądek-Zdrój

92 m²

użytkowanie wieczyste

355

SW1K/00039178/9

Nr księgi lokalowej: SW1K/00039607/6

Lokal mieszkalny nr 20 (piętro IV)
ul. Ogrodowa 2, Lądek-Zdrój

47,6 m²

własność lokalu

(*)

99/1

SW1K/00025524/9

Niezabudowana
ul. Wolna, Długopole-Zdrój

7274 m²

użytkowanie wieczyste

99/2

SW1K/00091221/8

Szpital Uzdrowiskowy “DĄBRÓWKA”
ul. Wolna 4, Długopole-Zdrój

1393 m²

użytkowanie wieczyste

99/3

SW1K/00025524/9

Sanatorium “FORTUNAa”
ul. Wolna 3, Długopole-Zdrój

969 m²

użytkowanie wieczyste

99/4

SW1K/00025524/9

Budynek Domu Zdrojowego
ul. Wolna 2, Długopole-Zdrój

743 m²

użytkowanie wieczyste

95

SW1K/00025519/1

ZPL “KAROL”
ul. Zdrojowa 16, Długopole-Zdrój

3969 m²

użytkowanie wieczyste

70

SW1K/00056746/7

Niezabudowana
ul. Zdrojowa, Długopole-Zdrój

1499 m²

własność

71

SW1K/00029982/5

Szpital Uzdrowiskowy “ONDRASZEK”
ul. Zdrojowa 10a, Długopole-Zdrój

718 m²

własność

61/1

SW1K/00025525/6

Szpital Uzdrowiskowy “MIESZKO”
ul. Zdrojowa 8, Długopole-Zdrój

5778 m²

użytkowanie wieczyste

61/2

SW1K/00025525/6

Niezabudowana
ul. Kościuszki, Długopole-Zdrój

933 m²

użytkowanie wieczyste

61/3

SW1K/00025525/6

Niezabudowana
ul. Zdrojowa, Długopole-Zdrój

979 m²

użytkowanie wieczyste

105

SW1K/00025518/4

Niezabudowana
ul. Zdrojowa, Długopole-Zdrój

712 m²

użytkowanie wieczyste

54/3

SW1K/00025516/0

ul. Leśna 1, Długopole-Zdrój

4101 m²

użytkowanie wieczyste

54/4

SW1K/00025516/1

ul. Boczna, Długopole-Zdrój

7206 m²

użytkowanie wieczyste

84/4

SW1K/00029545/0

ul. Kościuszki, Długopole-Zdrój

390 m²

użytkowanie wieczyste

162/8, 162/20

SW1K/00051810/2

Lokal mieszkalny nr 4 o pow 46,51 m2,
(II piętro, ul. Słodowa 1 ).
46,51 m2
własność lokalu
(**)

(*) właśność lokalu oraz 5/100 udziału we wspólnych częściach budynku i prawie współwłasności działki gruntu nr 355 o pow 270 m²

(**) właśność lokalu oraz 957/10000 udziału we wspólnych częściach budynku i prawie współużytkowania działki gruntu nr 162/8, 162/20