UZDROWISKO LĄDEK-ZDRÓJ

O Spółce

  • normalna czcionka
  • większa czcionka
  • barwa dla niewidomych

O Spółce

Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A.
ul. Wolności 4
57-540 Lądek-Zdrój
NIP 881-000-22-59
REGON 000288283
KRS 0000067163 Sąd Rejonowy Wrocław - Fabryczna
IX Wydz. Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy Spółki wpłacony w całości: 36 494 430 zł

Sekretariat
(pn-pt w godz. 7:00-15:00)
+48 74 814 64 34
+48 74 814 71 07
 sekretariat@uzdrowisko-ladek.pl