Organizacja

  • normalna czcionka
  • większa czcionka
  • barwa dla niewidomych

Organizacja

„Uzdrowisko Lądek- Długopole” S.A. w Lądku-Zdroju jest spółką akcyjną, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000067163 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu.
„Uzdrowisko Lądek- Długopole” S.A. z siedzibą w Lądku-Zdroju prowadzi działalność leczniczą podlegającą wpisowi do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonym przez Wojewodę Dolnośląskiego pod nr 000000001088.