Organy Spółki

  • normalna czcionka
  • większa czcionka
  • barwa dla niewidomych

Organy Spółki

ZARZĄD


Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich sprawach sądowych i pozasądowych. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu dla innych organów należą do kompetencji Zarządu.


Aktualny skład Zarządu Spółki:

  • Prezes Zarządu / Dyrektor Naczelny NZOZ – Joanna Walaszczyk

RADA NADZORCZA


Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
Rada Nadzorcza Spółki składa się z 3 osób powoływanych  na kadencję trwającą 3 lata.


Aktualny skład Rady Nadzorczej:

  • Piotr Pobrotyn – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Marcin Szymanek – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  • Artur Turański – Członek Rady Nadzorczej

WALNE ZGROMADZENIE


Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A. od dnia 12 kwietnia 2013 r. stanowi własność Województwa Dolnośląskiego. 100% akcji Spółki należy do Województwa Dolnośląskiego.