Praca w Uzdrowisku

OGŁOSZENIE O PRACĘ 01.08.2022

 

 

„Uzdrowisko Lądek-Długopole” Spółka Akcyjna w Lądku Zdroju zatrudni w Lądku-Zdroju:

 

konserwatora kotłowni gazowych

Podstawowy zakres obowiązków :

 • Bieżąca kontrola kotłów gazowych
 • Kontrola pracy kotłów gazowych w aspekcie zgodności temperatury wody grzewczej z zadanym algorytmem grzania lub ustawieniem termoregulatora.
 • Sprawdzanie i uzupełnianie poziomu wody w instalacji co i cw.
 • Bezzwłoczne zawiadamianie kierownictwa o dostrzeżonych usterkach.
 • Prowadzenie książki kotłowni.
 • Wykonywanie dodatkowych czynności :

- chlorowanie i napełnianie basenów kąpielowych

- kontrola pomp i zbiorników wody mineralnej - obsługa sprężarek

- czyszczenie filtrów rurociągów wody mineralnej

- usuwanie bieżących awarii i usterek w obiektach

- w okresie zimowym odśnieżanie , posypywanie piaskiem ciągów komunikacyjnych , schodów ,wejść do budynku.

Wymagania :

 • Wykształcenie zawodowe.
 • uprawnienia:

- do obsługi kotłów wodnych na paliwo gazowe o mocy do 500kW,do 100 stopni Celsjusza,

- sieci i instalacje cieplne o przesyle do 50kW,

- urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5kPa)

Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać :

 • list motywacyjny
 • C.V.

Forma zatrudnienia do wyboru: umowa o pracę na okres próbny.

Kandydaci proszeni są o złożenie dokumentów wraz z klauzulą o ochronie danych osobowych w terminie do dnia 10-06-2022r na adres:

„Uzdrowisko Lądek-Długopole” S.A. 57-540 Lądek Zdrój ul. Wolności 4

e-mail: elzbieta.piwonska@uzdrowisko-ladek.pl tel. 660677371

OGŁOSZENIE O PRACĘ 10.04.2022

Spółka zatrudni na umowę zlecenia w Lądku Zdroju,

praca od zaraz: Kelner-barman (Wojciech )- wymagane orzeczenie dla celów sanitarno-epidemiologicznych,

kucharz/ pomoc kuchenna ( Wojciech ) -wymagane orzeczenie dla celów sanitarno-epidemiologicznych,

 


 

Pielęgniarka

„ Uzdrowisko Lądek-Długopole” Spółka Akcyjna w Lądku Zdroju zatrudni w Lądku-Zdroju:

PIELĘGNIARKĘ

 • wymagania: prawo wykonywania zawodu, orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych

Forma zatrudnienia do wyboru: umowa o pracę lub umowa zlecenia

Osoby zainteresowane prosimy  o kontakt:

tel. 748 146 227 w. 233,  sekretariat@uzdrowisko-ladek.pl