Praca w Uzdrowisku

 • normalna czcionka
 • większa czcionka
 • barwa dla niewidomych

OGŁOSZENIE O PRACĘ 30.01.2024

„Uzdrowisko Lądek-Długopole” Spółka Akcyjna w Lądku Zdroju zatrudni w Lądku-Zdroju:

 

ROBOTNIKA BUDWOLANEGO

Wymagania :

 • Wykształcenie zawodowe
 • Umiejętność murowania, tynkowania i układania płytek

Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać :

 • list motywacyjny
 • C.V.

Miejsce pracy: Lądek – Zdrój

 

Aplikuj :

e-mail: alfons.filip@uzdrowisko-ladek.pl  

 

Więcej informacji: 74 814 62 27 (wew. 239)

 

Nadesłanych aplikacji nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie winna zamieścić w treści swojego CV i listu motywacyjnego klauzulę o treści:

 

„Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych niż wskazane w art. 221 Kodeksu Pracy (imię, imiona i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; adres do korespondencji; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia), zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) – zwanego dalej RODO, informujemy jak niżej:

 • administratorem pozyskanych danych osobowych jest „Uzdrowisko Lądek-Długopole” S.A., z siedzibą przy ul. Wolności 4, 57-540 Lądek-Zdrój;
 • w „Uzdrowisko Lądek-Długopole” S.A. wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@uzdrowisko-ladek.pl lub korespondencyjnie na adres: ul. Wolności 4, 57-540 Lądek-Zdrój z dopiskiem na kopercie „IOD”;
 • Podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1998 r. N21, poz.94 z późn. zm.).
 • odbiorcą danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa;
 • dane będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone w procesie rekrutacji;
 • ma Pani/Pan prawo do: a. dostępu do swoich danych osobowych (art.15 RODO), b. żądania sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO), c. żądania usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO), d. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art.18 RODO);
 • każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) – przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art.7 RODO);
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • podanie danych jest wymogiem dobrowolnym, jednakże niezbędne do realizacji procesu rekrutacji, a konsekwencją niepodania danych będzie odmowa dopuszczenia lub przerwanie procesu rekrutacji;
 • dane przetwarzane w „Uzdrowisko Lądek-Długopole” S.A. na podstawie RODO nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

OGŁOSZENIE O PRACĘ 30.12.2023

 

„Uzdrowisko Lądek-Długopole” Spółka Akcyjna w Lądku Zdroju zatrudni w Lądku-Zdroju i w Długopolu -Zdroju:

 

FIZJOTERAPEUTĘ

 

Głównym zadaniem jest wykonywanie zabiegów fizjoterapeutycznych z zakresu : fizykoterapii, kinezyterapii i balneologii oraz masaży leczniczych, zgodnie z ordynacją lekarską i obowiązującą w tym zakresie wiedzą medyczną.

 

Jesteś idealnym kandydatem, jeśli :

 • ukończyłeś/aś studia licencjackie/magisterskie z zakresu fizjoterapii,
 • posiadasz doświadczenie w pracy z pacjentem (mile widziane),
 • jesteś osobą komunikatywną, cierpliwą i empatyczną,

Co oferujemy?

 • zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie lub umowę o pracę,
 • przejrzysty zakres obowiązków,
 • wynagrodzenie zawsze na czas.

Miejsce pracy: Lądek - Zdrój oraz Długopole - Zdrój

Zapraszamy do aplikacji : kadry@uzdrowisko-ladek.pl, tel. 74 8146 227 wew. 233

 

Nadesłanych aplikacji nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie winna zamieścić w treści swojego CV i listu motywacyjnego klauzulę o treści:

 

„Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych niż wskazane w art. 221 Kodeksu Pracy (imię, imiona i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; adres do korespondencji; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia), zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) – zwanego dalej RODO, informujemy jak niżej:

 • administratorem pozyskanych danych osobowych jest „Uzdrowisko Lądek-Długopole” S.A., z siedzibą przy ul. Wolności 4, 57-540 Lądek-Zdrój;
 • w „Uzdrowisko Lądek-Długopole” S.A. wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@uzdrowisko-ladek.pl lub korespondencyjnie na adres: ul. Wolności 4, 57-540 Lądek-Zdrój z dopiskiem na kopercie „IOD”;
 • Podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1998 r. N21, poz.94 z późn. zm.).
 • odbiorcą danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa;
 • dane będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone w procesie rekrutacji;
 • ma Pani/Pan prawo do: a. dostępu do swoich danych osobowych (art.15 RODO), b. żądania sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO), c. żądania usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO), d. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art.18 RODO);
 • każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) – przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art.7 RODO);
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • podanie danych jest wymogiem dobrowolnym, jednakże niezbędne do realizacji procesu rekrutacji, a konsekwencją niepodania danych będzie odmowa dopuszczenia lub przerwanie procesu rekrutacji;
 • dane przetwarzane w „Uzdrowisko Lądek-Długopole” S.A. na podstawie RODO nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

OGŁOSZENIE O PRACĘ 14.09.2023

„Uzdrowisko Lądek-Długopole”„ Uzdrowisko Lądek-Długopole” Spółka Akcyjna w Lądku Zdroju

poszukuje lekarzy specjalistów do współpracy :

 • Poszukujemy do współpracy lekarzy specjalistów z zakresu rehabilitacji medycznej, neurologii lub balneologii i medycyny fizykalnej
 • Oferujemy elastyczną formę zatrudnienia - do uzgodnienia
 • Warunki płacy i pracy – do uzgodnienia

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt :

e-mail: kadry@ uzdrowisko-ladek.pl el. 74/8146227 w.233

lub

sekretariat@ uzdrowisko-ladek.pl

 

Nadesłanych aplikacji nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie winna zamieścić w treści swojego CV i listu motywacyjnego klauzulę o treści:

 

„Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych niż wskazane w art. 221 Kodeksu Pracy (imię, imiona i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; adres do korespondencji; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia), zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) – zwanego dalej RODO, informujemy jak niżej:

 • administratorem pozyskanych danych osobowych jest „Uzdrowisko Lądek-Długopole” S.A., z siedzibą przy ul. Wolności 4, 57-540 Lądek-Zdrój;
 • w „Uzdrowisko Lądek-Długopole” S.A. wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@uzdrowisko-ladek.pl lub korespondencyjnie na adres: ul. Wolności 4, 57-540 Lądek-Zdrój z dopiskiem na kopercie „IOD”;
 • Podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1998 r. N21, poz.94 z późn. zm.).
 • odbiorcą danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa;
 • dane będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone w procesie rekrutacji;
 • ma Pani/Pan prawo do: a. dostępu do swoich danych osobowych (art.15 RODO), b. żądania sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO), c. żądania usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO), d. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art.18 RODO);
 • każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) – przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art.7 RODO);
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • podanie danych jest wymogiem dobrowolnym, jednakże niezbędne do realizacji procesu rekrutacji, a konsekwencją niepodania danych będzie odmowa dopuszczenia lub przerwanie procesu rekrutacji;
 • dane przetwarzane w „Uzdrowisko Lądek-Długopole” S.A. na podstawie RODO nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.