Praca w Uzdrowisku

 • normalna czcionka
 • większa czcionka
 • barwa dla niewidomych

OGŁOSZENIE O PRACĘ 12.04.2024

 

„Uzdrowisko Lądek-Długopole” Spółka Akcyjna w Lądku Zdroju zatrudni w Lądku-Zdroju:

 

Kasjera / specjalistę ds. likwidatury


Charakterystyka stanowiska :

 • bieżąca kontrola otrzymywanych od kontrahentów dokumentów finansowo- księgowych,
 • koordynowanie obiegu dokumentów do i z komórek merytorycznych,
 • realizowanie płatności gotówkowych i bezgotówkowych
 • obsługa kasowa Spółki.

Wymagania :

 • Wykształcenie średnie
 • Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku

Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać :

a) list motywacyjny, oczekiwania finansowe

b) C.V.

 

Forma zatrudnienia : umowa o pracę

Termin składania ofert : 21-04-2024

 

Zapraszamy do aplikacji :

e-mail: kadry@uzdrowisko-ladek.pl tel. 748146227 w.233   

OGŁOSZENIE O PRACĘ 04.04.2024

 

„Uzdrowisko Lądek-Długopole” Spółka Akcyjna w Lądku Zdroju zatrudni w Lądku-Zdroju:

 

Specjalistę ds. kadr

 

Głównym zadaniem jest prowadzenie spraw kadrowych w Spółce.

Jesteś idealnym kandydatem, jeśli :

 • nie jest ci obca tematyka z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • jesteś osobą komunikatywną, cierpliwą i empatyczną,
 • posiadasz wykształcenie minimum średnie,
 • dodatkowym atutem będzie znajomość Płatnika oraz Symfonii.
 • mile widziane doświadczenie w pracy

Co oferujemy?

 • Stabilne zatrudnienie - pracę na cały etat.
 • przejrzysty zakres obowiązków,
 • wynagrodzenie zawsze na czas.

 

Miejsce pracy: Lądek–Zdrój

 

Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać :

a) list motywacyjny, oczekiwania finansowe

b) C.V.

 

Aplikuj :

e-mail: kadry@uzdrowisko-ladek.pl   tel. 74 8146 227 wew. 233

 

Termin składania aplikacji: 30-04-2024 r.

 

Nadesłanych aplikacji nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie winna zamieścić w treści swojego CV i listu motywacyjnego klauzulę o treści:

 

„Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych niż wskazane w art. 221 Kodeksu Pracy (imię, imiona i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; adres do korespondencji; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia), zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) – zwanego dalej RODO, informujemy jak niżej:

 • administratorem pozyskanych danych osobowych jest „Uzdrowisko Lądek-Długopole” S.A., z siedzibą przy ul. Wolności 4, 57-540 Lądek-Zdrój;
 • w „Uzdrowisko Lądek-Długopole” S.A. wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@uzdrowisko-ladek.pl lub korespondencyjnie na adres: ul. Wolności 4, 57-540 Lądek-Zdrój z dopiskiem na kopercie „IOD”;
 • Podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1998 r. N21, poz.94 z późn. zm.).
 • odbiorcą danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa;
 • dane będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone w procesie rekrutacji;
 • ma Pani/Pan prawo do: a. dostępu do swoich danych osobowych (art.15 RODO), b. żądania sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO), c. żądania usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO), d. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art.18 RODO);
 • każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) – przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art.7 RODO);
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • podanie danych jest wymogiem dobrowolnym, jednakże niezbędne do realizacji procesu rekrutacji, a konsekwencją niepodania danych będzie odmowa dopuszczenia lub przerwanie procesu rekrutacji;
 • dane przetwarzane w „Uzdrowisko Lądek-Długopole” S.A. na podstawie RODO nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

OGŁOSZENIE O PRACĘ 30.01.2024

„Uzdrowisko Lądek-Długopole” Spółka Akcyjna w Lądku Zdroju zatrudni w Lądku-Zdroju:

 

ROBOTNIKA BUDWOLANEGO

Wymagania :

 • Wykształcenie zawodowe
 • Umiejętność murowania, tynkowania i układania płytek

Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać :

 • list motywacyjny
 • C.V.

Miejsce pracy: Lądek – Zdrój

 

Aplikuj :

e-mail: alfons.filip@uzdrowisko-ladek.pl  

 

Więcej informacji: 74 814 62 27 (wew. 239)

 

Nadesłanych aplikacji nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie winna zamieścić w treści swojego CV i listu motywacyjnego klauzulę o treści:

 

„Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych niż wskazane w art. 221 Kodeksu Pracy (imię, imiona i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; adres do korespondencji; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia), zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) – zwanego dalej RODO, informujemy jak niżej:

 • administratorem pozyskanych danych osobowych jest „Uzdrowisko Lądek-Długopole” S.A., z siedzibą przy ul. Wolności 4, 57-540 Lądek-Zdrój;
 • w „Uzdrowisko Lądek-Długopole” S.A. wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@uzdrowisko-ladek.pl lub korespondencyjnie na adres: ul. Wolności 4, 57-540 Lądek-Zdrój z dopiskiem na kopercie „IOD”;
 • Podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1998 r. N21, poz.94 z późn. zm.).
 • odbiorcą danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa;
 • dane będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone w procesie rekrutacji;
 • ma Pani/Pan prawo do: a. dostępu do swoich danych osobowych (art.15 RODO), b. żądania sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO), c. żądania usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO), d. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art.18 RODO);
 • każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) – przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art.7 RODO);
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • podanie danych jest wymogiem dobrowolnym, jednakże niezbędne do realizacji procesu rekrutacji, a konsekwencją niepodania danych będzie odmowa dopuszczenia lub przerwanie procesu rekrutacji;
 • dane przetwarzane w „Uzdrowisko Lądek-Długopole” S.A. na podstawie RODO nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

OGŁOSZENIE O PRACĘ 14.09.2023

„Uzdrowisko Lądek-Długopole”„ Uzdrowisko Lądek-Długopole” Spółka Akcyjna w Lądku Zdroju

poszukuje lekarzy specjalistów do współpracy :

 • Poszukujemy do współpracy lekarzy specjalistów z zakresu rehabilitacji medycznej, neurologii lub balneologii i medycyny fizykalnej
 • Oferujemy elastyczną formę zatrudnienia - do uzgodnienia
 • Warunki płacy i pracy – do uzgodnienia

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt :

e-mail: kadry@ uzdrowisko-ladek.pl el. 74/8146227 w.233

lub

sekretariat@ uzdrowisko-ladek.pl

 

Nadesłanych aplikacji nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie winna zamieścić w treści swojego CV i listu motywacyjnego klauzulę o treści:

 

„Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych niż wskazane w art. 221 Kodeksu Pracy (imię, imiona i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; adres do korespondencji; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia), zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) – zwanego dalej RODO, informujemy jak niżej:

 • administratorem pozyskanych danych osobowych jest „Uzdrowisko Lądek-Długopole” S.A., z siedzibą przy ul. Wolności 4, 57-540 Lądek-Zdrój;
 • w „Uzdrowisko Lądek-Długopole” S.A. wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@uzdrowisko-ladek.pl lub korespondencyjnie na adres: ul. Wolności 4, 57-540 Lądek-Zdrój z dopiskiem na kopercie „IOD”;
 • Podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1998 r. N21, poz.94 z późn. zm.).
 • odbiorcą danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa;
 • dane będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone w procesie rekrutacji;
 • ma Pani/Pan prawo do: a. dostępu do swoich danych osobowych (art.15 RODO), b. żądania sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO), c. żądania usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO), d. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art.18 RODO);
 • każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) – przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art.7 RODO);
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • podanie danych jest wymogiem dobrowolnym, jednakże niezbędne do realizacji procesu rekrutacji, a konsekwencją niepodania danych będzie odmowa dopuszczenia lub przerwanie procesu rekrutacji;
 • dane przetwarzane w „Uzdrowisko Lądek-Długopole” S.A. na podstawie RODO nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.