Praca w Uzdrowisku

OGŁOSZENIE O PRACĘ 03.01.2023

 

 

„Uzdrowisko Lądek-Długopole” Spółka Akcyjna w Lądku Zdroju zatrudni w Lądku-Zdroju:

 

Specjalistę w punkcie informacyjnym

Wymagania niezbędne :

 • wykształcenie średnie; 
 • komunikatywność, asertywność, wysoka kultura osobista; 
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych

Charakterystyka stanowiska :

 • udzielanie informacji o ofertach Spółki w Zakresie pobytów, zabiegów oraz Sprzedaży usług, zabiegów i towarów

Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać :

 • podanie o pracę
 • C.V.

Kontakt :

„Uzdrowisko Lądek-Długopole” S.A. 57-540 Lądek Zdrój ul. Wolności 4 ,  

e-mail: kinga.kotrys@uzdrowisko-ladek.pl tel. 660 678 137

lub

kadry@ uzdrowisko-ladek.pl , tel. 74/8146227 w.233

OGŁOSZENIE O PRACĘ 24.11.2022

 

 

„Uzdrowisko Lądek-Długopole” Spółka Akcyjna w Lądku Zdroju zatrudni w Lądku-Zdroju:

 

Kierownika Działu Zamówień Publicznych

Podstawowy zakres obowiązków :

 • Bieżą Sporządzanie planu zamówień publicznych
 • Przygotowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Spółce zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i Kodeksem Cywilnym oraz wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień powyżej 130 tys . zł.
 • Potwierdzanie zgodności wnioskowanych do realizacji zamówień z planem zamówień publicznych
 • Przygotowanie we współpracy z komórkami merytorycznymi dokumentacji dotyczącej udzielania zamówienia publicznego, w tym m.in. specyfikacji warunków zamówienia i projektów umów
 • Wybór i uzasadnienie trybu postępowania o udzielenie zamówienia
 • Zapewnienie obsługi administracyjnej postępowań oraz prowadzenie dokumentacji postępowań w tym: obsługa postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na platformie zakupowej oraz e-zamówieniach
 • Publikacja ogłoszeń w odpowiednich publikatorach zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych
 • Wykonywanie innych czynności formalnych związanych ze skutecznym przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wraz z zawarciem umowy z wybranym wykonawcą Organizowanie i zabezpieczanie oraz dokumentowanie procesu zaopatrzenia Spółki zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych poniżej 130 tys. zł Prowadzenie ewidencji zamówień publicznych oraz ewidencji zawartych umów
 • Archiwizacja dokumentacji w zakresie zamówień publicznych
 • Opracowanie projektów przepisów wewnętrznych i zarządzeń dotyczących realizacji zamówień publicznychłów gazowych

Wymagania :

 • Wykształcenie wyższe, preferowane prawo administracyjne lub pokrewne
 • Doświadczenie zawodowe w branży zamówień publicznych min.2 lata
 • Mile widziane studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych

Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać :

 • list motywacyjny
 • C.V.

Forma zatrudnienia do wyboru: umowa o pracę, zlecenie.

Kandydaci proszeni są o złożenie dokumentów wraz z klauzulą o ochronie danych osobowych w terminie do dnia 30-11-2022r na adres:

„Uzdrowisko Lądek-Długopole” S.A. 57-540 Lądek Zdrój ul. Wolności 4

e-mail: kadry@uzdrowisko-ladek.pl    tel. 74 8146 227 w. 233