Przedmiot Działalności

 • normalna czcionka
 • większa czcionka
 • barwa dla niewidomych

Przedmiot Działalności

“Uzdrowisko Lądek -Długopole” S.A prowadzi działalność na terenie dwóch miejscowości: Lądek Zdrój i Długopole Zdrój, przy czym siedzibą Spółki i głównym obszarem jej działalności jest Lądek Zdrój.

W Lądku Zdroju Spółka zajmuje się przede wszystkim leczeniem i rehabilitacją chorób narządu ruchu ( reumatycznych, ortopedycznych, pourazowych i neurologicznych), leczeniem chorób skóry, chorób naczyń obwodowych, leczeniem i profilaktyką chorób zawodowych, leczeniem zaburzeń endokrynologicznych  oraz odnową biologiczną.

W Długopolu Zdroju leczymy choroby wątroby i dróg żółciowych, choroby przewodu pokarmowego, cukrzycę, choroby układu krążenia, nerwice oraz zajmujemy się rehabilitacją chorób narządu ruchu.

“Uzdrowisko Lądek-Długopole” S.A. świadczy kompleksowe usługi uzdrowiskowe, ze szczególnym uwzględnieniem leczenia uzdrowiskowego prowadzonego w oparciu o miejscowe surowce lecznicze i walory środowiska naturalnego oraz wykonuje inne specjalistyczne usługi w trosce o poprawę zdrowia kuracjuszy i zapewnienie jego maksymalnej ochrony.

Szczegółowym przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki, opisanym w Statucie „Uzdrowisko Lądek – Długopole” S.A., usystematyzowanym w oparciu o Polską Klasyfikację Działalności (PKD) jest:

 • 1) działalność szpitali (PKD 86.10.Z),
 • 2) praktyka lekarska  specjalistyczna (PKD 86.22.Z),
 • 3) praktyka lekarska dentystyczna (PKD 86.23.Z),
 • 4) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E),
 • 5) pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 08.99.Z),
 • 6) produkcja napojów bezalkoholowych, produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych (PKD 11.07.Z),
 • 7) pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z),
 • 8) sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.25.Z),
 • 9) hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z),
 • 10)  działalność związana z projekcją filmów (PKD 59.14.Z)
 • 11)  działalność bibliotek (PKD 91.01.A)
 • 12)  działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z)
 • 13)  badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z)
 • 14)  pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z),
 • 15)  transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)
 • 16)  sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78 Z),
 • 17)  sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.24.Z),
 • 18)  pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
 • 19)  reklama (PKD 73.1),
 • 20)  sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich (PKD 46.36.Z),
 • 21)  przygotowanie i dostarczanie żywności do odbiorców zewnętrznych (catering) (PKD 56.21.Z)
 • 22)  działalność fizjoterapeutyczna (PKD 86.90.A.)
 • 23)  działalność paramedyczna (PKD 86.90.D)
 • 24)  pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z),
 • 25)  sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.29.Z)
 • 26)  pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z)
 • 27)  fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02.Z)
 • 28)  działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD 96.04.Z)
 • 29)  produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek (PKD 10.71.Z)