Przetargi

  • normalna czcionka
  • większa czcionka
  • barwa dla niewidomych

Elektroniczna platforma zakupowa

 

Szanowni Państwo,

ze względu na postępujący proces elektronizacji zamówień publicznych, uruchomiliśmy Platformę Zakupową, która będzie podstawowym narzędziem komunikacji z Wykonawcami w trakcie prowadzonych postępowań przetargowych w zakresie zakupów poniżej (postępowania regulaminowe) oraz powyżej progu (zgodnie z Prawem zamówień publicznych).

Oznacza to, że cały proces ofertowania prowadzony będzie w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Począwszy od 2019 roku wysyłamy do Państwa, poprzez

https://platformazakupowa.pl/pn/ladek-dlugopole

zaproszenia do składania ofert w wersji elektronicznej.

Jak to wygląda w praktyce:

Każdorazowo otrzymają Państwo w mailu od prowadzącego postępowanie link kierujący bezpośrednio do postępowania,

Na stronie postępowania znajdą Państwo pełną dokumentację (SWZ, OPZ i inne niezbędne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia),

Po wypełnieniu wszystkich niezbędnych pól składających się na formularz, klikając przycisk “Złóż ofertę”, prześlą Państwo ofertę do Zamawiającego.

W postępowaniach prowadzonych zgodnie z Prawem zamówień publicznych (Pzp) wymagane będzie podpisanie oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym (czytaj więcej)

Dodatkowo, zawsze będą Państwo mogli monitorować nasze otwarte zapytania ofertowe na stronie

https://platformazakupowa.pl/pn/ladek-dlugopole

Aby składać oferty, nie muszą Państwo zakładać konta na

https://platformazakupowa.pl/pn/ladek-dlugopole

Zachęcamy jednak do założenia konta oraz zapisania się do naszego katalogu Wykonawców, gdyż dzięki temu będą Państwo mogli otrzymywać od nas dopasowane zaproszenia do postępowań.

Jedynym wymogiem do spełnienia z Państwa strony, by móc składać oferty, jest dostęp do Internetu oraz jednej z popularnych przeglądarek w najnowszej wersji: Internet Explorer, MozillaFirefox, Google Chrome. Dodatkowo, w zamówieniach zgodnych z Pzp, muszą Państwo posiadać ważny kwalifikowany podpis elektroniczny (wymóg prawny w całej Unii Europejskiej).

W przypadku pytań technicznych związanych z obsługą postępowań prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta 22 101 02 02 (pn-pt od 8:00 do 17:00).

Jesteśmy przekonani, że ten nowy wymiar współpracy między nami przyniesie wymierne korzyści obu stronom.

Z wyrazami szacunku,

Joanna Walaszczyk

Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny

Regulamin udzielania zamówień publicznych powyżej 130tys zł netto

Nr przetargu: ZP/6/2019

data ogłoszenia: 18.09.2019r.
data składania ofert: 26.09.2019r.

Sukcesywne dostawy oleju napędowego grzewczego dla Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. w trybie przetargu nieograniczonego.

PLATFORMA ZAKUPOWA

Nr przetargu: ZP/5/2019

data ogłoszenia: 01.08.2019r.
data składania ofert: 09.08.2019r.
nowa data składania ofert: 12.08.2019r.

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla  Uzdrowiska Lądek – Długopole  S.A. w trybie przetargu nieograniczonego.

PLATFORMA ZAKUPOWA

Nr przetargu: ZP/4/2019

data ogłoszenia: 30.04.2019r.
data składania ofert: 14.05.2019r.

Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych (II) dla  Uzdrowiska Lądek – Długopole  S.A. w trybie przetargu nieograniczonego.

PLATFORMA ZAKUPOWA

Nr przetargu: 47/2019/N/Lądek Zdrój

data ogłoszenia: 21.03.2019r.
data składania ofert: 29.03.2019r.

Usługa ubezpieczenia Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. w trybie przetargu nieograniczonego.

PYTANIA I ODPOWIEDZI I

PYTANIA I ODPOWIEDZI II

PYTANIA I ODPOWIEDZI III

ZESTAWIENIE OFERT Z DNIA OTWARCIA

WYBÓR OFERTY

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Nr przetargu: ZP/3/2019

data ogłoszenia: 15.03.2019r.
data składania ofert: 17.04.2019r.
nowa data składania ofert: 24.04.2019r.

Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych dla  Uzdrowiska Lądek – Długopole  S.A. w trybie przetargu nieograniczonego.

PLATFORMA ZAKUPOWA

Nr przetargu 37/2019/N/Lądek Zdrój

data ogłoszenia: 08.03.2019r.
data składania ofert: 18.03.2019r.
nowa data składania ofert: 20.03.2019r.

Usługa ubezpieczenia Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. w trybie przetargu nieograniczonego.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

ZESTAWIENIE OFERT Z DNIA OTWARCIA

UNIEWAŻNIENIE PAKIET II

UNIEWAŻNIENIE PAKIET II BZP

WYBÓR OFERTY

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Nr przetargu: ZP/2/2019

data ogłoszenia: 23.01.2019r.
data składania ofert: 31.01.2019r.
nowa data składania ofert: 04.02.2019r.

Dostawa wyposażenia do Szpitala Uzdrowiskowego Jubilat w Lądku Zdroju w trybie przetargu nieograniczonego.

PYTANIA I ODPOWIEDZI, MODYFIKACJA

FORMULARZ CENOWY DO CZĘŚCI 7 – ZMODYFIKOWANY

FORMULARZ CENOWY DO CZĘŚCI 8 – ZMODYFIKOWANY

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

ZESTAWIENIE OFERT Z DNIA OTWARCIA

UNIEWAŻNIENIE CZĘŚCI 9

UNIEWAŻNIENIE CZĘŚCI 8

WYBÓR OFERTY W CZĘŚCI 1, 2, 3, 4, 6, 7

WYBÓR OFERTY W CZĘŚCI 5

UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Nr przetargu: ZP/1/2019

Nr przetargu: ZP/19/2018

data ogłoszenia: 21.12.2018r.
data składania ofert: 03.01.2019r.

Sukcesywne dostawy środków czyszczących i myjących, detergentów do zmywarek dla Uzdrowiska Lądek – Długopole S.A. w trybie przetargu nieograniczonego

ZESTAWIENIE OFERT Z DNIA OTWARCIA

WYBÓR OFERTY

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Nr przetargu: ZP/17/2018

data ogłoszenia: 13.12.2018r.
data składania ofert: 21.12.2018r.

Sukcesywne dostawy borowiny leczniczej, plastrów, pasty borowinowej oraz soli leczniczej i masy fango parafinowej dla Uzdrowiska Lądek – Długopole S.A. w trybie przetargu nieograniczonego

ZESTAWIENIE OFERT Z DNIA OTWARCIA

WYBÓR OFERTY

UNIEWAŻNIENIE W CZĘŚCI 5

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Nr przetargu: ZP/18/2018

data ogłoszenia: 10.12.2018r.
data składania ofert: 19.12.2018r.

Sukcesywne dostawy artykułów gospodarstwa domowego i higienicznych oraz sprzętu do sprzątania dla Uzdrowiska Lądek – Długopole S.A. w trybie przetargu nieograniczonego 

ZESTAWIENIE OFERT Z DNIA OTWARCIA

WYBÓR OFERTY

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Nr przetargu: ZP/16/2018

data ogłoszenia: 28.11.2018r.
data składania ofert: 06.12.2018r.

Sukcesywne dostawy środków czyszczących i myjących, detergentów do zmywarek, artykułów gospodarstwa domowego i higienicznych oraz sprzętu do sprzątania dla Uzdrowiska Lądek – Długopole S.A. w trybie przetargu nieograniczonego

ZESTAWIENIE OFERT Z DNIA OTWARCIA

UNIEWAŻNIENIE W CZĘŚCI 3 I 7

UNIEWAŻNIENIE W CZĘŚCI 1 I 5

WYBÓR OFERTY

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Nr przetargu: ZP/15/2018

data ogłoszenia: 13.09.2018r.
data składania ofert: 21.09.2018r.

Sukcesywne dostawy oleju napędowego grzewczego dla Uzdrowiska Lądek – Długopole S.A.
w trybie przetargu nieograniczonego

ZESTAWIENIE OFERT Z DNIA OTWARCIA

WYBÓR  OFERTY

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Nr przetargu: ZP/14/2018

data ogłoszenia: 04.09.2018r.
data składania ofert: 26.09.2018r.

Przebudowa pomieszczeń w skrzydle wschodnim w budynku Szpitala  Uzdrowiskowego Jubilat w Lądku Zdroju w trybie przetargu nieograniczonego

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI II, MODYFIKACJA

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

ZESTAWIENIE OFERT Z DNIA OTWARCIA

WYBÓR OFERTY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nr przetargu: ZP/13/2018

data ogłoszenia: 06.08.2018r.
data składania ofert: 14.08.2018r.

nowa data składania ofert: 16.08.2018r.

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. w trybie przetargu nieograniczonego

PYTANIA I ODPOWIEDZI, MODYFIKACJA

FORMULARZ CENOWY DO CZĘSCI 1 – ZMODYFIKOWANY

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

PYTANIA I ODPOWIEDZI II

PYTANIA I ODPOWIEDZI III

ZESTAWIENIE OFERT Z DNIA OTWARCIA

WYBÓR OFERTY

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Nr przetargu: ZP/11/2018

data ogłoszenia: 04.07.2018r.
data składania ofert: 12.07.2018r.

Wybór kluczowego personelu B+R w projekcie: „Innowacyjne techniki i technologie w bezpiecznym wykorzystaniu radonu w terapii chorób cywilizacyjnych” na konkurs 1/4.1.4/2018_Projekty Aplikacyjne w ramach IV Osi priorytetowej: „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 –2020, Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w trybie przetargu nieograniczonego.

ZESTAWIENIE OFERT Z DNIA OTWARCIA

WYBÓR OFERTY

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Nr przetargu: ZP/12/2018

data ogłoszenia: 28.06.2018r.
data składania ofert: 13.07.2018r.

Przebudowa istniejącej kotłowni olejowej w Zakładzie Przyrodoleczniczym Karol polegająca na wymianie kotłów i zbiorników oleju (Modernizacja istniejącej kotłowni olejowej) (II) w trybie przetargu nieograniczonego.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

ZESTAWIENIE OFERT Z DNIA OTWARCIA

WYBÓR OFERTY

UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA

Nr przetargu: ZP/10/2018

data ogłoszenia: 08.06.2018r.
data składania ofert: 25.06.2018r.

Przebudowa istniejącej kotłowni olejowej w Zakładzie Przyrodoleczniczym Karol polegająca na wymianie kotłów i zbiorników oleju (Modernizacja istniejącej kotłowni olejowej) w trybie przetargu nieograniczonego.

ZESTAWIENIE OFERT Z DNIA OTWARCIA

UNIEWAŻNIENIE

Nr przetargu: ZP/7/2018

data ogłoszenia: 15.05.2018r.
data składania ofert: 23.05.2018r.

Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych (II) dla Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. w trybie przetargu nieograniczonego.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

ZESTAWIENIE OFERT Z DNIA OTWARCIA

UNIEWAŻNIENIE W CZĘŚCI 3 I 4

WYBÓR OFERTY

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Nr przetargu: ZP/9/2018

data ogłoszenia: 14.05.2018r.
data składania ofert: 30.05.2018r.

Remont części elewacji (pod tarasem) oraz wymiana okien w bębnie kopuły budynku Zakładu Przyrodoleczniczego Wojciech w Lądku Zdroju w trybie przetargu nieograniczonego.

ZESTAWIENIE OFERT Z DNIA OTWARCIA

WYBÓR OFERTY

UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA

Nr przetargu: ZP/6/2018

data ogłoszenia: 20.04.2018r.
data składania ofert: 24.05.2018r.

Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych dla Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. w trybie przetargu nieograniczonego.

ZESTAWIENIE OFERT Z DNIA OTWARCIA

WYBÓR OFERTY DO CZĘŚCI 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8

WYBÓR OFERTY DO CZĘŚCI 3

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA CZ 2, 3, 4, 6, 7, 8

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA CZ 1, 5

Nr przetargu: ZP/5/2018

data ogłoszenia: 14.03.2018r.
data składania ofert: 22.03.2018r.

Dostosowanie strony WWW dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu, pn.: „E-usługi wewnątrzadministracyjne A2A i e- usługi publiczne A2C w „Uzdrowisku Lądek-Długopole S.A w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” w trybie przetargu nieograniczonego.

ZESTAWIENIE OFERT Z DNIA OTWARCIA 

UNIEWAŻNIENIE

Nr przetargu: ZP/4/2018

data ogłoszenia: 08.03.2018r.
data składania ofert: 20.03.2018r.

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. w trybie przetargu nieograniczonego.

PYTANIA I ODPOWIEDZI, MODYFIKACJE 

ZESTAWIENIE OFERT Z DNIA OTWARCIA 

WYBÓR OFERTY 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Nr przetargu: ZP/3/2018

data ogłoszenia: 26.02.2018r.
data składania ofert: 13.03.2018r.

Zaprojektowanie i wykonanie zabudowy tarasu na piętrze w Zakładzie Przyrodoleczniczym Wojciech w Lądku Zdroju (II) w trybie przetargu nieograniczonego.

ZESTAWIENIE OFERT Z DNIA OTWARCIA 

WYBÓR OFERTY 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Nr przetargu: ZP/2/2018

data ogłoszenia: 08.02.2018r.
data składania ofert: 23.02.2018r.

Zaprojektowanie i wykonanie zabudowy tarasu na piętrze w Zakładzie Przyrodoleczniczym Wojciech w Lądku Zdroju w trybie przetargu nieograniczonego.

ZESTAWIENIE OFERT Z DNIA OTWARCIA 

UNIEWAŻNIENIE 

Nr przetargu: ZP/1/2018

data ogłoszenia: 06.02.2018r.
data składania ofert: 14.02.2018r.

Dostosowanie strony WWW dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu, pn.: E-usługi wewnątrzadministracyjne A2A i e- usługi publiczne A2C w Uzdrowisku Lądek-Długopole S.A w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie przetargu nieograniczonego.

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

UNIEWAŻNIENIE 

Nr przetargu: ZP/26/2017

data ogłoszenia: 24.11.2017r.
data składania ofert: 05.12.2017r.
nowa data składania ofert: 15.12.2017r.

Wybór kluczowego personelu B+R w projekcie: „Innowacyjne i bezpieczne wykorzystywanie radonu w terapii chorób cywilizacyjnych” w ramach konkursu „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” poddziałanie 1.1.1.: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa w trybie przetargu nieograniczonego.

MODYFIKACJA 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

MODYFIKACJA II 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA II 

UNIEWAŻNIENIE 

Nr przetargu: ZP/27/2017

data ogłoszenia: 22.11.2017r.
data składania ofert: 01.12.2017r.

Sukcesywne dostawy borowiny leczniczej, plastrów i pasty borowinowej oraz soli leczniczej dla Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. w trybie przetargu nieograniczonego.

ZESTAWIENIE OFERT Z DNIA OTWARCIA 

WYBÓR OFERTY 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Nr przetargu: ZP/25/2017

data ogłoszenia: 16.11.2017r.
data składania ofert: 24.11.2017r.
nowa data składania ofert: 27.11.2017r.

Sukcesywne dostawy środków czyszczących i myjących, detergentów do zmywarek, artykułów gospodarstwa domowego i higienicznych oraz sprzętu do sprzątania dla Uzdrowiska Lądek-Długopole S. A. w trybie przetargu nieograniczonego.

PYTANIA I ODPOWIEDZI, MODYFIKACJA 

FORMULARZ CENOWY DO CZĘŚCI 2 ZAŁ. 1B – ZMODYFIKOWANY 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

ZESTAWIENIE OFERT Z DNIA OTWARCIA 

WYBÓR OFERTY 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Nr przetargu: ZP/24/2017

Rozbudowa oprogramowania „Kuracjusz” – zakup dodatkowych licencji; Szkolenie pracowników Spółki przez producenta programu ”Kuracjusz” oraz dostosowanie programu „Kuracjusz” dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu, pn.: „E-usługi wewnątrzadministracyjne A2A i e- usługi publiczne A2C w „Uzdrowisku Lądek-Długopole” S.A” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie zamówienia z wolnej ręki.

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

OGŁOSZENIA O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Nr przetargu: ZP/23/2017

data ogłoszenia: 11.10.2017r.
data składania ofert: 19.10.2017r.

Dostawa pakietów biurowych dla Uzdrowiska Lądek–Długopole S.A. w ramach projektu, pn.: „E-usługi wewnątrzadministracyjne A2A i e – usługi publiczne A2C w „Uzdrowisku Lądek-Długopole” S.A” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie przetargu nieograniczonego.

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

ZESTAWIENIE OFERT Z DNIA OTWARCIA 

WYBÓR OFERTY 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Nr przetargu: ZP/20/2017

data ogłoszenia: 02.10.2017r.
data składania ofert: 10.10.2017r.

Sukcesywne dostawy oleju napędowego grzewczego dla Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. w trybie przetargu nieograniczonego.

ZESTAWIENIE OFERT Z DNIA OTWARCIA 

WYBÓR OFERTY 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Nr przetargu: ZP/21/2017

data ogłoszenia: 02.10.2017r.
data składania ofert: 12.10.2017r.

Świadczenie kompleksowych usług pralniczych dla Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. w trybie przetargu nieograniczonego.

ZESTAWIENIE OFERT Z DNIA OTWARCIA 

WYBÓR OFERTY 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Nr przetargu: ZP/22/2017

data ogłoszenia: 28.09.2017r.
data składania ofert: 09.10.2017r.

Dostawa pakietów biurowych dla Uzdrowiska Lądek–Długopole S.A. w ramach projektu, pn.: „E-usługi wewnątrzadministracyjne A2A i e – usługi publiczne A2C w „Uzdrowisku Lądek-Długopole” S.A” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie przetargu nieograniczonego.

ZESTAWIENIE OFERT Z DNIA OTWARCIA 

UNIEWAŻNIENIE 

Nr przetargu: ZP/19/2017

data ogłoszenia: 01.09.2017r.
data składania ofert: 11.09.2017r.

Dostawa terminala dotykowego z czytnikiem, programatora wraz z brelokami oraz pakietów biurowych dla Uzdrowiska Lądek–Długopole S.A. w ramach projektu, pn.: „E-usługi wewnątrzadministracyjne A2A i e – usługi publiczne A2C w „Uzdrowisku Lądek-Długopole” S.A” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w trybie przetargu nieograniczonego.

ZESTAWIENIE OFERT Z DNIA OTWARCIA 

UNIEWAŻNIENIE W CZĘŚCI 2 

WYBÓR OFERTY W CZĘŚCI 1 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Nr przetargu: ZP/17/2017

data ogłoszenia: 26.07.2017r.
data składania ofert: 04.08.2017r.
nowa data składania ofert: 07.08.2017r.

Sukcesywne dostawy produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. w trybie przetargu nieograniczonego.

PYTANIA I ODPOWIEDZI / MODYFIKACJA 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

ZESTAWIENIE OFERT Z DNIA OTWARCIA 

WYBÓR OFERTY 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Nr przetargu: ZP/15/2017

data ogłoszenia: 18.07.2017r.
data składania ofert: 02.08.2017r.
nowa data składania ofert: 03.08.2017r.

Modernizacja kotłowni olejowej, realizującej potrzeby grzewcze centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla Sanatorium Dąbrówka w Długopolu Zdroju w trybie przetargu nieograniczonego.

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

MODYFIKACJA 

FORMULARZ OFERTOWY ZAŁ. NR 1 – ZMODYFIKOWANY 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

ZESTAWIENIE OFERT Z DNIA OTWARCIA 

WYBÓR OFERTY 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Nr przetargu: ZP/16/2017

data ogłoszenia: 10.07.2017r.
data składania ofert: 25.07.2017r.

Zaprojektowanie i wykonanie zabudowy tarasu na piętrze w Zakładzie Przyrodoleczniczym Wojciech w Lądku Zdroju w trybie przetargu nieograniczonego.

POBIERZ ZAŁĄCZNIKI 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

UNIEWAŻNIENIE 

Nr przetargu: ZP/14/2017

data ogłoszenia: 22.06.2017r.
data składania ofert: 07.07.2017r.

Zaprojektowanie i wykonanie zabudowy tarasu na piętrze w Zakładzie Przyrodoleczniczym Wojciech w Lądku Zdroju w trybie przetargu nieograniczonego.

UNIEWAŻNIENIE 

Nr przetargu: ZP/13/2017

data ogłoszenia: 30.05.2017r.
data składania ofert: 08.06.2017r.

Dostawa komputerów i skanerów oraz pakietów biurowych dla Uzdrowiska Lądek–Długopole S.A. w ramach projektu, pn.: „E-usługi wewnątrzadministracyjne A2A i e- usługi publiczne A2C w „Uzdrowisku Lądek-Długopole” S.A” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w trybie przetargu nieograniczonego.

ZESTAWIENIE OFERT Z DNIA OTWARCIA 

WYBÓR OFERTY W CZĘŚCI 1 

UNIEWAŻNIENIE W CZĘŚCI 2 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Nr przetargu: ZP/10/2017

data ogłoszenia: 15.05.2017r.
data składania ofert: 23.05.2017r.

Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych (II) dla Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. w trybie przetargu nieograniczonego.

ZESTAWIENIE OFERT Z DNIA OTWARCIA 

UNIEWAŻNIENIE W CZĘŚCI 4 

WYBÓR OFERTY 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Nr przetargu: ZP/12/2017

data ogłoszenia: 09.05.2017r.
data składania ofert: 19.05.2017r.

Dostosowanie serwerowni do wymogów bezpieczeństwa: Dostawa sprzętu i oprogramowania do serwera dla Uzdrowiska Lądek –Długopole S.A. w ramach projektu, pn.: „E-usługi wewnątrzadministracyjne A2A i e- usługi publiczne A2C w „Uzdrowisku Lądek-Długopole” S.A” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w trybie przetargu nieograniczonego.

PYTANIA I ODPOWIEDZI / MODYFIKACJA 

ZESTAWIENIE OFERT Z DNIA OTWARCIA 

WYBÓR OFERTY 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Nr przetargu: ZP/11/2017

data ogłoszenia: 05.05.2017r.
data składania ofert: 22.05.2017r.
nowa data składania ofert: 23.05.2017r.

Modernizacja części dachu obiektu Stary Jerzy w Lądku Zdroju w trybie przetargu nieograniczonego.

PYTANIA I ODPOWIEDZI / MODYFIKACJA 

PRZEDMIAR ROBÓT ZAŁ. NR 2 DO SIWZ – ZMODYFIKOWANY 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

ZESTAWIENIE OFERT Z DNIA OTWARCIA 

WYBÓR OFERTY 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Nr przetargu: ZP/9/2017

data ogłoszenia: 26.04.2017r.
data składania ofert: 31.05.2017r.

Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych dla Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. w trybie przetargu nieograniczonego.

MODYFIKACJA 

SIWZ – ZMODYFIKOWANA 

FORMULARZ JEDZ – ZMODYFIKOWANA 

ZESTAWIENIE OFERT Z DNIA OTWARCIA 

WYBÓR OFERTY 

WYBÓR OFERTY II 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W CZĘŚCI 2, 4, 6, 7 I 8 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W CZĘŚCI 1, 3 I 5 

Nr przetargu: ZP/8/2017

data ogłoszenia: 15.03.2017r.
data składania ofert: 23.03.2017r.

Dostosowanie serwerowni do wymogów bezpieczeństwa: Dostawa sprzętu i oprogramowania do serwera, dostawa i montaż szafy teleinformatycznej oraz dostawa urządzeń w celu modernizacji sieci bezprzewodowej WiFi dla Uzdrowiska Lądek–Długopole S.A. w ramach projektu, pn.: „E-usługi wewnątrzadministracyjne A2A i e- usługi publiczne A2C w „Uzdrowisku Lądek-Długopole” S.A” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w trybie przetargu nieograniczonego.

ZESTAWIENIE OFERT Z DNIA OTWARCIA 

WYBÓR OFERTY 

UNIEWAŻNIENIE W CZĘSCI 1 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Nr przetargu: ZP/7/2017

data ogłoszenia: 08.03.2017r.
data składania ofert: 21.03.2017r.

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. w trybie przetargu nieograniczonego.

ZAPYTANIA, WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE DO SIWZ 

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIE DO SIWZ II 

ZESTAWIENIE OFERT Z DNIA OTWARCIA 

WYBÓR OFERTY 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Nr przetargu: ZP/6/2017

data ogłoszenia: 08.02.2017r.
data składania ofert: 16.02.2017r.
nowa data składania ofert: 22.02.2017r.

Dostosowanie serwerowni do wymogów bezpieczeństwa: Dostawa sprzętu i oprogramowania do serwera, monitoringu wizyjnego oraz dostawa i montaż alarmu antywłamaniowego i szafy teleinformatycznej dla Uzdrowiska Lądek –Długopole S.A. w ramach projektu, pn.: „E-usługi wewnątrzadministracyjne A2A i e- usługi publiczne A2C w „Uzdrowisku Lądek-Długopole” S.A” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie przetargu nieograniczonego.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

PYTANIA I ODPOWIEDZI / MODYFIKACJA 

ZAŁĄCZNIKI 2A, 2B, 4B – ZMODYFIKOWANE 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA II 

PYTANIA I ODPOWIEDZI / MODYFIKACJA II 

ZAŁĄCZNIKI 2A, 2B – ZMODYFIKOWANE 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA III 

ZESTAWIENIE OFERT Z DNIA OTWARCIA 

WYBÓR OFERTY W CZĘŚCI 1,2 I 5 

UNIEWAŻNIENIE W CZĘŚCI 3 I 4 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Nr przetargu: ZP/5/2017

data ogłoszenia: 27.01.2017r.
data składania ofert: 14.02.2017r.
nowa data składania ofert: 15.02.2017r.

Dostosowanie serwerowni do wymogów bezpieczeństwa: montaż drzwi antywłamaniowych i p/pożarowych oraz instalacja kraty i żaluzji antywłamaniowej w ramach projektu, pn.: „E-usługi wewnątrzadministracyjne A2A i e- usługi publiczne A2C w „Uzdrowisku Lądek-Długopole” S.A” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie przetargu nieograniczonego.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZAŁ. NR 2 – ZMODYFIKOWANA 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZAŁ. NR 2A – ZMODYFIKOWANA 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONWACY ZAŁ. NR 2B – ZMODYFIKOWANA 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA II 

ZESTAWIENIE OFERT Z DNIA OTWARCIA 

WYBÓR OFERTY 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA