Rehabilitacja po covid - 19

  • normalna czcionka
  • większa czcionka
  • barwa dla niewidomych

REHABILITACJA PO COVID - 19

 

UWAGA! Informujemy, że rehabilitacja pacjentów po przebytej chorobie COVID-19, może być realizowana na podstawie skierowania wystawionego do dnia 04.04.2022 r. Jednocześnie informujemy, że świadczenia te finansowane będą wyłącznie do 30.06.2022 r.

Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A. rozpoczęło realizację skierowań na refundowaną rehabilitację pocovidową, realizowaną w Lądku - Zdroju w obiekcie "JUBILAT" oraz w Długopolu - Zdroju w obiekcie "Mieszko" . Celem rehabilitacji jest poprawa sprawności oddechowej, wydolności wysiłkowej i krążeniowej, siły mięśniowej i ogólnej sprawności fizycznej oraz wsparcia zdrowia psychicznego. Podstawa rehabilitacji: Świadczenia rehabilitacji COVID-19 realizowane są na podstawie skierowania wystawionego świadczeniobiorcy przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, po zakończonym leczeniu w kierunku COVID-19. Honorowane są skierowania :

‒   e-skierowanie

‒   "zwykłe" skierowanie do szpitala = na rehabilitację (papierowe)

‒   skierowanie przygotowane przez Uzdrowisko.

 

Do skierowania należy dołączyć następującą dokumentacje medyczną:

‒   badania obrazowe RTG lub MR lub TK klatki piersiowej z opisem wykonane w czasie leczenia lub po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby;

‒   aktualna morfologia, CRP;

‒   aktualne badanie EKG

‒   inna dokumentacja medyczna dotycząca leczenia COVID-19 lub objawów pocovidowych, mająca wpływ na ocenę stanu zdrowia pacjenta

‒   przy dominującym problemie kardiologicznym badanie echokardiograficzne serca wykonane w czasie lub po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby

Ważne jest aby rehabilitacja rozpoczęła się przed upłynięciem 12 miesięcy od zakończenia leczenia.

Zakończenie leczenia w kierunku COVID – 19 określa się jako:
datę zakończenia izolacji domowej, lub
datę wypisu ze szpitala, lub
datę wypisu z izolatorium.

Ważne jest, aby pacjent posiadał dokument potwierdzający przechorowanie COVID-19 (dodatni wynik testu PCR w kierunku SARS-CoV-2 lub wypis z leczenia szpitalnego).

 

ZMIANY W ZASADACH KWALIFIKACJI PACJENTÓW NA REHABILITACJĘ POCOVIDOWĄ:

Aktualizacja z dnia 18 października 2021 r.
Poniżej link do aktualnego zarządzenia Prezesa NFZ


https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-982021dsoz,7365.html

 

 

Dokumentację medyczną należy przesłać mailowo: kontakt@uzdrowisko-ladek.pl
lub na adres:
Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A
ul. Wolności 4
57-540 Lądek-Zdrój


WAŻNA INFORMACJA:
Skierowanie powinno zawierać kod 6100 oddział uzdrowiskowy szpitalny, oraz rozpoznanie z kodem U07.1 lub U10 albo U09.

Dodatkowo na e-skierowaniu w rubryce "komentarz" powinno być "rehabilitacja pocovidowa" (tak samo w skierowaniu papierowym- cel wydania skierowania "rehabilitacja pocovidowa").

 

 

 

 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy uzdrowiska pod nr. tel. +48 74 814 64 55, +48 74 814 64 37.

e-mail: kontakt@uzdrowisko-ladek.pl