Rehabilitacja po covid - 19

REHABILITACJA PO COVID - 19 w LĄDKU-ZDROJU

Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A. rozpoczęło realizację skierowań na refundowaną rehabilitację pocovidową, realizowaną w Lądku -Zdroju. Celem rehabilitacji jest poprawa sprawności oddechowej, wydolności wysiłkowej i krążeniowej, siły mięśniowej i ogólnej sprawności fizycznej oraz wsparcia zdrowia psychicznego. Podstawa rehabilitacji: Świadczenia rehabilitacji COVID-19 realizowane są na podstawie skierowania wystawionego świadczeniobiorcy przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, po zakończonym leczeniu w kierunku COVID-19. Honorowane są skierowania :

‒   e-skierowanie

‒   "zwykłe" skierowanie do szpitala = na rehabilitację (papierowe)

‒   skierowanie przygotowane przez Uzdrowisko.

 

Badania diagnostyczne wymagane do kwalifikacji:

‒   badanie RTG klatki piersiowej z opisem wykonane po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby

‒   aktualna morfologia, OB, CRP

‒   EKG wykonane po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby

ZMIANY W ZASADACH KWALIFIKACJI PACJENTÓW NA REHABILITACJĘ POCOVIDOWĄ:

‒   zakwalifikowani mogą być pacjenci w terminie do 6 miesięcy od zakończenia leczenia ostrej fazy choroby

‒   jedna osoba może skorzystać z rehabilitacji tylko jeden raz

‒   do programu włączono także podmioty prowadzące szpitale

‒   ustalono kliniczne kryteria kwalifikacji w oparciu o skalę Barthel, ocenę siły mięśniowej MRC lub ocenę saturacji

‒   brak wymogu dostępu pacjentów do instalacji przywoławczej

Pacjenci, którzy już zostali zakwalifikowani (lub złożyli skierowanie przed 06.05 i zostaną zakwalifikowani) mogą zrealizować świadczenie wg poprzednich zasad.

 

Dokumentację medyczną należy przesłać mailowo: kontakt@uzdrowisko-ladek.pl
lub na adres:
Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A
ul. Wolności 4
57-540 Lądek-Zdrój


WAŻNA INFORMACJA:
Skierowanie powinno zawierać kod 6100 oddział uzdrowiskowy szpitalny, oraz rozpoznanie z kodem U07.1 lub U10 albo U09.

Dodatkowo na e-skierowaniu w rubryce "komentarz" powinno być "rehabilitacja pocovidowa" (tak samo w skierowaniu papierowym- cel wydania skierowania "rehabilitacja pocovidowa").

 

 

 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy uzdrowiska pod nr. tel. +48 74 814 64 55, +48 74 814 64 37.

e-mail: kontakt@uzdrowisko-ladek.pl