• normalna czcionka
  • większa czcionka
  • barwa dla niewidomych