ROBOTYKA

  • normalna czcionka
  • większa czcionka
  • barwa dla niewidomych

PROGRAM MEDYCZNY - ROBOTYKA

Dzięki uzyskaniu dotacji celowej z Ministerstwa Zdrowia na realizację zadania polegającego na wsparciu rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie doposażenia podmiotów leczniczych w urządzenia robotyczne do rehabilitacji Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A. zrealizowało w 2023 roku zadanie pod nazwą "Doposażenie Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej w nowoczesne roboty rehabilitacyjne w celu dywersyfikacji możliwości terapeutycznych Spółki Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A. w zakresie rehabilitacji" .

W ramach programu zostały zakupione następujące urządzenia:

- stacjonarne roboty rehabilitacyjne kończyn dolnych - 2 urządzenia

- stacjonarne roboty rehabilitacyjne kończyn górnych - 1 urządzenie

- mobilne roboty rehabilitacyjne kończyn dolanych - 1 urządzenie.