Status Prawny

 • normalna czcionka
 • większa czcionka
 • barwa dla niewidomych

Status Prawny

“Uzdrowisko Lądek-Długopole” Spółka Akcyjna to jednoosobowa spółka Skarbu Państwa. Powstała w wyniku komercjalizacji Przedsiębiorstwa Państwowego “Uzdrowisko Lądek-Długopole” aktem komercjalizacji z dnia 28 grudnia 1998 r. – Akt Notarialny Rep. A Nr 26117/98. Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.

W wyniku przeprowadzonej komunalizacji Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A. od dnia 12 kwietnia 2013 r. stanowi własność Województwa Dolnośląskiego.
Podstawę prawną działalności Spółki stanowią:

 • Akt komercjalizacji z dnia 28 grudnia 1998 r. Przedsiębiorstwa Państwowego. „Uzdrowisko Lądek-Długopole” w Lądku Zdroju,
 • ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, tekst jednolity, /Dz.U. z 2002 r., Nr 171, poz. 1397 z późn. zm./,
 • ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych  /Dz.U. Nr 94, poz. 1037, ze zm./,
 • ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej /Dz.U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm./,
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /Dz.U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm./,
 • Statut Spółki
 • Regulamin działania Rady Nadzorczej,
 • Regulamin działania Zarządu,
 • Regulamin organizacyjny
 • Struktura organizacyjna