Struktura

Struktura własności

Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A. jest w 100% własnością Województwa Dolnośląskiego.