Struktura

  • normalna czcionka
  • większa czcionka
  • barwa dla niewidomych

Struktura własności

Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A. jest w 100% własnością Województwa Dolnośląskiego.