UZDROWISKO LĄDEK-ZDRÓJ

Atrakcje regionu

Wieża Widokowa na Górze Borówkowej

Borówkowa Góra to jeden z najwyższych szczytów Gór Złotych - 900 m.n.p.m., i jednocześne najwyżej położony punkt w naszej gminie. Ten graniczny szczyt wznosi się nad wsią Wrzosówka na północ od Lądka-Zdroju. Ramiona góry Borówkowej opierają się od wschodu o Przełecz Ladecką nad wsią Lutynia (610 m.) i od zachodu o Przełęcz Różaniec nad wsią Orłowiec (583 m.). Góra swą nazwę zawdzięcza obficie występującym tu czarnym jagodom - borówkom.

Wieża Widokowa na Górze Borówkowej

Jaskinia Niedźwiedzia

Jaskinia Niedźwiedzia znajduje się w Masywie Śnieżnika Kłodzkiego, na prawym zboczu doliny Kleśnicy, w bloku marmurów leżącym w górze Stromej (1166,8m n.p.m.). Korytarze Jaskini są rozłożone horyzontalnie, w trzech poziomach połączonych tzw. kominami. Najlepiej rozwinięte są piętra środkowe i dolne. Unikalny mikroklimat jaskini (temperatura w granicach 6ºC, o niewielkiej rocznej  amplitudzie; wilgotność powietrza w granicach 100%; słaby ruch mas powietrza) pozwala na tworzenie się zachwycającej szaty naciekowej, z której to Jaskinia Niedźwiedzia najbardziej słynie. Wejście tylko z przewodnikiem.

Jaskinia Niedźwiedzia

Jaskinia Radochowska

Położona w Górach Złotych koło wsi Radochów, do 1966 r., czyli do odkrycia Jaskini Niedźwiedziej była najdłuższą jaskinią w polskiej części Sudetów o łącznej długości ścian i korytarzy wynoszącej 265 metrów. Nazywana dawniej Reyersdorfer Tropsteinhöhle - Radochowska Jaskinia Naciekowa, zachwycała pięknem szaty naciekowej.
Od czasów powojennych jaskinia jest ogólnodostępna. Należy wyposażyć się w latarkę i dobre obuwie, gdyż niektóre odcinki zalane są wodą lub błotniste oraz mieć w sobie ducha eksploratora a wycieczka dostarczy na pewno wielu wrażeń. Jaskinia Radochowska zaprasza od maja do końca września. Wejście tylko z przewodnikiem.

Jaskinia Radochowska

Kopalnia Uranu w Kletnie

Kopalnia uranu w Kletnie położona jest na północnym stoku Żmijowca w Masywie Śnieżnika. Działała ona w latach 1948-1953, wykorzystując m.in. kilka średniowiecznych sztolni, w których w przeszłości prowadzono wydobycie żelaza, srebra i miedzi. Kopalnia obejmowała 20 sztolni, 3 szyby, a sumaryczna długość wszystkich wyrobisk górniczych wynosiła ponad 37 km. Łącznie wydobyto tu 20 ton rudy uranu. SZTOLNIA JEST CAŁKOWICIE BEZPIECZNA POD WZGLĘDEM PROMIENIOWANIA RADIOAKTYWNEGO!

Kopalnia Uranu w Kletnie

Kopalnia złota w Złotym Stoku

Kopalnia złota w Złotym Stoku funkcjonowała aż do 1962 r., kiedy to, z niewyjaśnionych do dziś przyczyn, została definitywnie zamknięta i zlikwidowana. W takim stanie pozostawała przez 34 lata. Po wcześniejszych przygotowaniach i spełnieniu wymaganych formalności w maju 1996 r. otwarto Podziemną Trasę Turystyczną "Kopalnia Złota", a przy niej Muzeum Górnictwa i Hutnictwa w Złotym Stoku. Z olbrzymiego labiryntu około 300 km podziemnych korytarzy rozmieszczonych na 21 poziomach, obecnie do zwiedzania udostępnione są dwie sztolnie. Czas zwiedzania wynosi 90 minut, a poszczególne grupy wchodzą do kopalni z przewodnikiem (opcjonalne niemiecki i angielski) co 45 minut.

Kopalnia złota w Złotym Stoku

Ruiny Zamku Karpień

Ruiny zamku Karpień na szczycie Karpiaka (758 m n.p.m.). Karpień w XIV i XV w. był centrum państewka obejmującego obszar doliny górnej Białej Lądeckiej i jej dopływów powyżej Radochowa. Zamek strzegł położonej w pobliżu Przełęczy Karpowskiej, którędy biegł szlak kupiecki - Solna Droga. Zniszczony w czasie wojen husyckich, stał się siedzibą rycerzy-rabusiów.
W XVI w. pozyskiwano stąd kamień do budowy najstarszego zakładu leczniczego “Jerzy”. Dojście do ruin: z Lądka – niebieskim lub czerwonym szlakiem, od Rozdroża Zamkowego – niebieskim lub zielonym szlakiem.

Ruiny Zamku Karpień