Zapytania Ofertowe

  • normalna czcionka
  • większa czcionka
  • barwa dla niewidomych

Platforma Zakupowa 26.10.2020

Szanowni Państwo,

ze względu na postępujący proces elektronizacji zamówień publicznych, uruchomiliśmy Platformę Zakupową, która będzie podstawowym narzędziem komunikacji z Wykonawcami w trakcie prowadzonych postępowań przetargowych w zakresie zakupów poniżej (postępowania regulaminowe) oraz powyżej progu (zgodnie z Prawem zamówień publicznych).

Oznacza to, że cały proces ofertowania prowadzony będzie w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. Począwszy od 2019 roku wysyłamy do Państwa, poprzez

HTTPS://PLATFORMAZAKUPOWA.PL/LADEK-DLUGOPOLE, zaproszenia do składania ofert w wersji elektronicznej.

Jak to wygląda w praktyce:

Każdorazowo otrzymają Państwo w mailu od prowadzącego postępowanie link kierujący bezpośrednio do postępowania,

Na stronie postępowania znajdą Państwo pełną dokumentację (SIWZ, OPZ i inne niezbędne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia),

Po wypełnieniu wszystkich niezbędnych pól składających się na formularz, klikając przycisk “Złóż ofertę”, prześlą Państwo ofertę do Zamawiającego.

W postępowaniach prowadzonych zgodnie z Prawem zamówień publicznych (Pzp) wymagane będzie podpisanie oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym (czytaj więcej)

Dodatkowo, zawsze będą Państwo mogli monitorować nasze otwarte zapytania ofertowe na stronie HTTPS://PLATFORMAZAKUPOWA.PL/LADEK-DLUGOPOLE,

Aby składać oferty, nie muszą Państwo zakładać konta na HTTPS://PLATFORMAZAKUPOWA.PL/LADEK-DLUGOPOLE.

Zachęcamy jednak do założenia konta oraz zapisania się do naszego katalogu Wykonawców, gdyż dzięki temu będą Państwo mogli otrzymywać od nas dopasowane zaproszenia do postępowań.

Jedynym wymogiem do spełnienia z Państwa strony, by móc składać oferty, jest dostęp do Internetu oraz jednej z popularnych przeglądarek w najnowszej wersji: Internet Explorer, MozillaFirefox, Google Chrome. Dodatkowo, w zamówieniach zgodnych z Pzp, muszą Państwo posiadać ważny kwalifikowany podpis elektroniczny (wymóg prawny w całej Unii Europejskiej).

W przypadku pytań technicznych związanych z obsługą postępowań prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta 22 101 02 02 (pn-pt od 8:00 do 17:00).

Jesteśmy przekonani, że ten nowy wymiar współpracy między nami przyniesie wymierne korzyści obu stronom.

Z wyrazami szacunku,

Joanna Walaszczyk

Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny

Zapytanie ofertowe: BP/1/2019

data składania ofert: 25.01.2019r.

Dostawa kamer i oprogramowania do obiektów Zespołu Adam w Lądku Zdroju

PLATFORMA ZAKUPOWA

Zapytanie ofertowe: BP/10/2018

data składania ofert: 11.07.2018r.

Dostawa obrusów dla Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A.

Zapytanie ofertowe: BP/9/2018

data składania ofert: 25.06.2018r.

Dostawa wody mineralnej dla Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A.

Zapytanie ofertowe BP/8/2018

data składania ofert: 04.06.2018r.

Dostawa pościeli dla Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A.

Zapytanie ofertowe: BP/7/2018

data składania ofert: 01.06.2018r.

Sukcesywne dostawy mrożonek dla Uzdrowiska Lądek-Długopole SA

Zapytanie ofertowe BP/2/2018

data składania ofert:  06.04.2018r.

Dostawa aparatu do masażu sekwencyjnego uciskowego dla Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A.

Zapytanie ofertowe BP/1/2018

data składania ofert: 20.02.2018r.
nowa data składania ofert: 23.02.2018r.

Dostawa kocy akrylowych i bawełnianych dla Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A.

WYJAŚNIENIE, MODYFIKACJA 

FORMULARZ OFERTOWY ZAŁ. NR 1 – ZMODYFIKOWANY 

FORMULARZ CENOWY DO CZĘŚCI 1 ZAŁ. NR 1A – ZMODYFIKOWANY (KOCE AKRYLOWE) 

FORMULARZ CENOWY DO CZĘŚCI 2 ZAŁ. NR 1B – ZMODYFIKOWANY (KOCE BAWEŁNIANE) 

Zapytanie ofertowe BP/19/2017

data składania ofert: 12.12.2017r.

Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A. zaprasza do złożenia oferty na:
Dostosowanie strony WWW dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu, pn.: „E-usługi wewnątrzadministracyjne A2A i e- usługi publiczne A2C w „Uzdrowisku Lądek-Długopole” S.A” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

UNIEWAŻNIENIE 

Zapytanie ofertowe BP/18/2017

data składania ofert: 30.10.2017r.
nowa data składania ofert: 03.11.2017r.

Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A. zaprasza do złożenia oferty na dostawę stołów do masażu dla Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A.

WYJAŚNIENIE 

Zapytanie ofertowe BP/17/2017

Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A. zaprasza do złożenia oferty na: Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. za 2017 r.

Zapytanie ofertowe BP/16/2017

data składania ofert: 08.09.2017r.

Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A. zaprasza do złożenia oferty na dostawę ręczników, poduszek i kołder dla Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A.

PYTANIA I ODPOWIEDZI / MODYFIKACJE 

FORMULARZ CENOWY DO CZĘŚCI 2 ZAŁ. NR 1B – ZMODYFIKOWANY 

Zapytanie ofertowe BP/14/2017

nowa data składania ofert: 11.08.2017r.

Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A. zaprasza do złożenia oferty na dostawę ręczników i obrusów dla Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A.

MODYFIKACJA 

FORMULARZ CENOWY ZAŁ. 1A – ZMODYFIKOWANY 

Zapytanie ofertowe BP/13/2017

Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A. zaprasza do złożenia oferty na dostawę wraz z montażem zmywarki kapturowej do naczyń.

Zapytanie ofertowe BP/11/2017

Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A. zaprasza do złożenia oferty na dostawę stelaży metalowych do łóżek hotelowych dla Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A.

Zapytanie ofertowe BP/10/2017

Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A. zaprasza do złożenia oferty na sukcesywne dostawy wody mineralnej dla Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A.

Zapytanie ofertowe BP/6/2017

Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A. zaprasza do złożenia oferty na: Dostawę pościeli dla Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A.

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

WYBÓR OFERTY 

Zapytanie ofertowe BP/4/2017

Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A. zaprasza do złożenia oferty na: Dostawę i montaż wykładziny dywanowej w Sanatorium Wojciech.

Zapytanie ofertowe BP/2/2017

Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A. zaprasza do złożenia oferty na: Dostawę mebli do Pijalni Uzdrowiskowej w Sanatorium Wojciech.

Zapytanie ofertowe BP/5/2016

Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A. zaprasza do złożenia oferty na: Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. za 2016 r.

Zapytanie ofertowe BP/4/2016

Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A. zaprasza do złożenia oferty na Udzielenie kredytu długoterminowego na zakup nieruchomości zabudowanych i środków trwałych.

Zapytanie ofertowe BP 1/2016

Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego modernizacji basenu leczniczego oraz części przybasenowej w Zakładzie Przyrodoleczniczym „Wojciech” w Lądku-Zdroju.

Zapytanie ofertowe FZ/1/2016

Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A. zaprasza do złożenia oferty na:
Przygotowanie Studium Wykonalności – Analizy Ekonomicznej wraz z Wnioskiem o Dofinansowanie projektu w trybie konkursowym realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla działania 2.1 E- usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.1 E – usługi – konkurs horyzontalny (E-zdrowie).